Groep van anti-biotica die de bacteriële eiwit-synthese remmen en daarmee de bacterie-groei (= bacterio-statische werking).
Bij veelvuldig en langdurig gebruik van macrolide-antibiotica kunnen bacteriën er ongevoelig (= resistent) voor worden.

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook: bacteriële infecties

Terug naar anti-biotica