Subgroep van medicijnen (zie hieronder) die een verstoord hartritme (= aritmie) kunnen normaliseren (= anti-aritmica) of een verstoring van het hartritme voorkómen door de prikkelgeleiding over de hartspiercel-membraan te stabiliseren.

zie ook:
- hartritme-stoornissen (= aritmieën)
- hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)