Groep van antibiotica tegen bacteriële infectie-ziekten. De penicillinen behoren tot de zogenaamde bèta-lactam-antibiotica die de bouw van de bacteriële celwand zodanig verzwakken dat de cel afsterft (= bactericide werking).
Verschillende bacteriën zijn echter in staat penicillinen af te breken zodat ze er ongevoelig voor zijn (= persistent) of worden (= resistent).

Penicillinen worden onderverdeeld in:
- breed-spectrum penicillinen
- smal-spectrum penicillinen
- combinaties van penicillinen

Opmerkingen
- Gebruik penicillinen altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is de kans groter dat de klachten terugkeren (= recidiveren) en wordt de bacterie mogelijk ongevoelig (= resistent) voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, poli of ziekenhuis!

zie ook:
- bacteriële infecties
- bèta-lactam-antibiotica

Terug naar anti-biotica