Groep van antibiotica die een combinatie van twee verschillende penicillinen bevatten. Hierdoor is de kans groter dat de infectie-veroorzakende (= pathogene) bacterie wordt bestreden door het antibioticum.

Terug naar penicillinen