De pil wordt o.a. onderverdeeld naar het estrogeen-gehalte (= oestrogeen-gehalte) per tablet. Om de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te houden, wordt er naar gestreefd het hormoon-gehalte van de pil zo laag mogelijk te houden, echter zónder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid van de pil. In het algemeen geldt: \"hoe minder estrogeen, hoe veiliger op termijn\".

Alle 'sub-50' pillen (zie hieronder) bevatten minder dan 50 microgram estradiol per tablet.

Terug naar de pil

NB! Ga voor vragen over het pilgebruik naar de pil-watch van ConsuMed