Groep van middelen (zie hieronder) die worden gebruikt om een te gering circulerend bloedvolume (= hypo-volemie) aan te vullen (= volume-therapie). Hierdoor blijft de weefsel-doorbloeding (= weefselperfusie) gehandhaafd en kan een hypo-volemische shock worden voorkómen.
Hypo-volemie kan o.a. ontstaan door ernstige uitwendige en inwendige bloedingen, ernstige verbrandingen, operatie met veel bloedverlies en shock.

zie ook: hypo-volemie