Groep van medicijnen die worden toegepast bij plasproblemen (= mictie-stoornissen).

Deze groep wordt onderverdeeld in:
- bedplas-middelen
- urine-incontinentie middelen
- urine-retentie-middelen

Terug naar urine-weg-middelen