Groep van medicijnen die werkzaam zijn bij psoriasis.

Onderscheiden worden:
- uitwendige psoriasis-middelen voor op de huid
- inwendige of systemische psoriasis-middelen om in te nemen via de mond (= oraal)

zie ook: psoriasis

Terug naar huidmiddelen