(1) Verminderde alertheid, motorische vaardigheid en rijvaardigheid
Gedurende de dag na de nacht waarvoor het slaapmiddel werd ingenomen, is de kans op een (verkeers)ongeval aanzienlijk groter (6-10 x) dan normaal. In het algemeen geldt: hoe hoger de dosering en hoe korter geleden het tijdstip van inname, hoe groter de risco's.

NB. Bij gelijktijdig gebruik van alcohol is de kans op een ongeval aanzienlijk groter dan zonder alcohol.

(2) Geheugenverlies
Enkele uren na inname kan tijdelijk geheugenverlies optreden (= anterograde amnesie) in combinatie met ongepast gedrag. Na een slaap van 7-8 uur merkt men daar niets meer van.

(3) Tegengestelde reacties
Met name bij kinderen en ouderen kunnen bijwerkingen optreden, zoals rusteloosheid, opgewondenheid, aggressie, woede-aanvallen en waan-ideeën, die tegengesteld (= paradoxaal) zijn aan de beoogde werking (slaap).

(4) Afhankelijkheid (= 'verslaving')
Komt met name voor bij mensen die al verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs.

(5) Gewenning
Na enkele weken gebruik kan een (steeds) hogere dosis nodig zijn om hetzelfde effect te bereiken als in het begin.

(6) Ontwenningsverschijnselen
Na langdurig gebruik van slaapmiddelen kunnen bij stoppen met het gebruik lichte tot ernstige ontwenningsverschijnselen, zoals o.a. angst, hoofdpijn, spierpijn, rusteloosheid, geïrriteerdheid slapeloosheid, verwardheid, onwerkelijk gevoel (= de-realisatie) en waanvoorstellingen (= hallucinaties), optreden.

Terug naar slaapmiddelen