Groep van medicijnen (met uitzondering van de benzodiazepinen) die de slaap kunnen bevorderen.

Tot deze restgroep behoren (zie ook hieronder):
- barbituraten: cyclobarbital
- chloralhydraat: Chloralhydraat FNA
- cyclopyrolonen: zoldpidem (= Stilnoct®) en zoplicon (= Imovane®), waarvan de werking vergelijkbaar is met die van de benzodiazepinen

zie ook:
- slaapstoornissen
- slaapmiddelen

Terug naar slaapmiddelen