Groep van antibiotica met een bacterie-groei-remmende (= bacterio-statische) werking.
Sulfonamiden blokkeren in de bacterie de synthese van foliumzuur, waardoor de groei van de bacterién wordt vertraagd.
Veel bacteriën worden betrekkelijk snel ongevoelig (= resistent) voor sulfonamiden

Sulfonamiden worden vaak gecombineerd met trimethoprim dat ook -maar op een andere wijze dan de sulfonamiden- de bacteriële foliumzuur-synthese remt.

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties optreden.
NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook: bacteriële infecties

Terug naar anti-biotica