Groep van antibiotica met een groei-remmende (= bacteriostatische) werking op veel verschillende bacteriën (= breed-spectrum).
Tetracyclinen passeren de celwand van de bacterie en verstoren in de cel de bacteriële eiwit-synthese.
Veel bacteriën kunnen ongevoelig (= resistent) worden voor tetracyclinen.

Opmerkingen
- Gebruik anti-biotica altijd zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van de (huis)arts. Maak een antibioticum-kuur ook helemaal af. Als u dat niet doet is er een groter risico dat de klachten terugkeren en/of dat de bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor het antibioticum.
- Stop alleen voortijdig met een antibioticum-kuur als zich ernstige bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties voordoen. NB. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek!

zie ook: bacteriële infecties

Terug naar anti-biotica