Voor zover bekend kunnen vrijwel alle levend-verzwakte en dode vaccins en ook antistoffen (= immunoglobulinen) tijdens de periode van borstvoeding (= lactatie) volgens voorschrift worden gebruikt.
Van cholera-vaccin is dat nog niet precies bekend.
Gebruik van orale polio(myelitis)-vaccin uitstellen totdat de zuigeling is gevaccineerd tegen polio.

Opmerking
Overleg bij borstvoeding met uw (huis)arts of gebruik van vaccins of antistoffen (= immunoglobulinen) zonder bezwaar kan.

Terug naar vaccins

Bron:
- Farmacotherapeutisch Kompas, 2004