Gebruik van vaccins bij zwangerschap of zwangerschapswens:
- antistoffen (immunoglobulinen/hib): ja
- bof (BMR): nee
- buiktyfus (Tyferix): ja
- difterie (DTP, Revaxis):ja
- gele koorts (Arilvax, Stamaril): nee, tenzij risico van infectie groot is
- hepatitis A (Avaxim, Epaxal Berna, Havrix 1440, Havrix Junior, Vaqta Junior, Twinrix): ja, waarschijnlijk geen gevolgen
- hepatitis B (Twinrix): ja
- griep (Influvac): ja
- kinkhoest (DKTP): niet bestemd voor voor zwangere vrouwen
- mazelen (BMR): nee
- meningokokken (Meningovax A+C, Meningitec, NeisVac-C): ja
- pneumokokken (Pneumo 23, Prevenar): ja
- polio-tabletten: nee, bij voorkeur niet
- polio-injectie (DKTP): ja
- hondsdolheid (Rabies-vaccin): ja
- roodvonk (rubella-vaccin/BMR): nee, na vaccinatie 3 maanden wachten met zwangerschap
- tekenmeningo-encefalitis (TBE/FSME): nee, bij voorkeur niet
- tetanus (DKTP): ja
- tbc (BCG): nee
- waterpokken (varicella): nee

Opmerking
Overleg bij zwangerschap of bij zwangerschapswens voor gebruik van een vaccin altijd eerst met uw (huis)arts.

Terug naar vaccins

Bron:
- Farmacotherapeutisch Kompas, 2004