Groep van medicijnen die de water- en elektrolythuishouding van het lichaam kunnen herstellen.

Mogelijke toepassingen (o.a.)
Herstel van het bloedvolume
- te gering bloedvolume (= hypovolemie): natriumchloride, orale rehydratie-oplossing (= ORS), infuus met glucose, natriumchloride of plasma-vervangingsmiddel
- te groot bloedvolume (= hypervolemie): mannitol en plasmiddelen (= diuretica)
Calcium
- te laag calcium-gehalte (= hypocalciëmie): calciumzouten
- te hoog calcium-gehalte (= hypercalciëmie): bifosfonaten, calcitonine, glucocorticoïden
Fosfaat
- te hoog fosfaat-gehalte (= hyperfosfatemie): calciumzouten (fosfaatbinders), calciumacetaat/Phoslo®, aluminiumhydroxide, sevelamer/Renagel®
Kalium
- te laag kalium-gehalte (= hypokaliëmie): kaliumchloride/Kalium Durettes®/Slow-K®, kaliumwaterstoftartraat, kaliumsparende plasmiddelen
- te hoog kalium-gehalte (= hyperkaliëmie): calciumgluconaat, calciumlactobionaat, kationen-uitwisselaars, calciumpolystyreensulfonaat (Sorbisterit®),natriumpolystyreensulfonaat (Resonium®)
Natrium
- te laag natriumgehalte in bloed (= hyponatriëmie): natriumchloride, demeclocycline/Ledermycin®
- te hoog natriumgehalte van het bloed (= hypernatriëmie): glucose-infuus, bepaalde plasmiddelen.