Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1993

Werkzame stof

Polyribosyl-ribitol-fosfaat-tetanustoxoïd (= PRP-T)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Act-Hib® poeder voor injectievloeistof (in wegwerp-spuit + 0,5 ml oplosmiddel): 10 microgram polyribosyl-ribitol-fosfaat-tetanustoxoïd (= PRP-T)

Fabrikant/Leverancier

Act-Hib®: Aventis Pasteur MSD (APMSD)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Actieve immunisatie (= bescherming) van zuigelingen vanaf 2 maanden en kleuters tegen complicaties van door het griepvirus Haemophilus influenzae B indirect veroorzaakte infecties zoals gewrichtsontstekingen (artritis), bacteriële hersenvlies-ontsteking meningitis, bloedvergiftiging (sepsis), onderhuidsbindweefsel-ontsteking (cellulitis) en strotklepje-ontsteking (epiglottitis)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit vaccin of voor een of meer van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevordert door koppeling van polyribosyl-ribitol-fosfaat (PRP) en tetanus-toxoïd tot PRPT de immuniteit tegen een aantal bloed-infecties die onder invloed van Haemophilus influenzae type b ontstaan.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk en zwelling (zelden)

Koorts

Injectieplaats: pijn, roodheid en weefselverharding (= induratie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend in een spier (= intra-musculair).

NB De vers bereide vaccin-oplossing dient helder en kleurloos te zijn en mag na bereiding maximaal 1 uur worden bewaard.

Op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden het vaccin -eventueel tegelijk met het DKTP-vaccin- toedienen (maar dan wel in een ander lichaamsdeel).

Op een leeftijd van 6-12 maanden twee injecties toedienen met een tijdinterval van 1-2 maanden, gevolgd door een injectie op de leeftijd van 14-18 maanden.

Na de leeftijd van 12 maanden is slechts één injectie nodig.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

De vers bereide vaccin-oplossing dient helder en kleurloos te zijn en mag na bereiding maximaal 1 uur worden bewaard.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Act-Hib®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017