Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 03185-7
RVG 08840
RVG 08994
RVG 09323

Werkzame stof

Haloperidol

Geneesmiddelgroep

klassieke anti-pyschotica (= neuroleptica)

Samenstelling

Druppelvloeistof, 15 ml en 100 ml: 2 mg haloperidol per ml
De druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Injectievloeistof, ampul 1 ml: 5 mg haloperidol-decanoaat per ml

Injectievloeistof ('Depot'), ampullen 1 ml en 3 ml: 50 mg haloperidol-decanoaat per ml

Injectievloeistof ('Depot'), ampullen 1 ml: 100 mg haloperidol-decanoaat per ml

Tabletten: 1 mg en 10 mg haloperidol

Fabrikant/Leverancier

Janssen-Cilag BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 11298//08994
RVG 15531//09323

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 33025//09323
RVG 103083//03185
RVG 104434//08994

Delphi Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 34608/09323

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 111349//08994

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Choreatische bewegingen

Manie

Misselijkheid en braken, wanneer deze niet door reisziekte veroorzaakt en andere middelen geen of onvoldoende effect hebben

Opwinding en angst, ernstige vormen van

Psychosen, aanhoudende (= chronische) en terugkerende (= recidiverende)

Tics

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen (NB de druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel)

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan dit medicijn tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport


Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben en duizeligheid , gezichtsstoornissen en , sufheid slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen (= anti-psychotische werking).

Dit medicijn heeft ook een geringe kalmerende (= sederende) werking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bewegingsstoornissen, bepaalde (o.a. parkinsonisme)

Droge mond

Duizeligheid, vooral in het begin

Emotionele afvlakking

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Hoofdpijn, vooral in het begin

Initiatief, verlies van

Opwinding (= agitatie), vooral in het begin

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid, vooral in het begin

Sufheid, vooral in het begin

Urine-ophoping (= urineretentie)

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid, vooral in het begin

Wisselwerkingen

Alcohol

Antihistaminica (= anti-allergische middelen)

Antidepressiva

Antipsychotica, andere

Anxiolytica (= angstdempende middelen)

Barbituraten

Bromocriptine (= Parlodel®)

Buspiron (= Buspar®)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Fenobarbital

Fluoxetine (= Prozac®)

Geneesmiddelen die de lever-enzymactiviteit verhogen

Guanethidine (Suprexon®)

Kinidine (= Cardioquin®)

Levodopa (= Madopar®, Sinemet®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Opioïden (= pijnstillers met opium of een opium-achtige, werkzame stof)

Parasympathicolytica

Parkinson-middelen

Pijnstillers (= analgetica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Slaapmiddelen (= hypnotica)

Thyroxinen (o.a. Cytomel®, Eltroxin®, Euthyrox®, Levothyroxine®, Thyrax®)

Hoe te gebruiken?

Druppels/tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Druppels/tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De druppelvloeistof bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Overdosering

Bloeddrukdaling (hypotensie), sufheid (sedatie), bloeddrukverhoging (hypertensie), shock

Bijsluiters

Haldol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017