Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Halfan®: 1991

Werkzame stof

Halofantrine

Geneesmiddelgroep

Malaria-middelen

Samenstelling

Halfan® tabletten: 250 mg halofantrine-hydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Halfan®: GlaxoSmithKline BV (GSK)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Malaria, behandeling van malaria-aanvallen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aangeboren afwijking in elektrocardiogram (= verlengd QT-interval)

Epilepsie, ook wanneer eerder waargenomen

Hartritme-stoornissen (= hartaritmieën), bepaalde (= ventriculaire aritmieën)

Geneesmiddelen die het QT-interval van elektrocardiogram (= ECG) kunnen verlengen

Kinderen jonger dan 4 maanden

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Thiamine-tekort

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat waarschijnlijk over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel is werkzaam tegen parasieten (= Plasmodia) die malaria kunnen veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Buikpijn

Diarree

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Huiduitslag

Jeuk

Maagdarm-stoornissen

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (= tricyclische antidepressiva)

Chloroquine (= Nivaquine®)

Erytromycine (Eryc®, Erythrocine®)

Hartritme-middelen (= anti-aritmica), die het QT-interval van het elektrocardiogram (= ECG) verlengen

Mefloquine (= Lariam®)

Thioridazine (= Melleretten®, Melleril®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 40 kg: 3 x 2 tabletten (= 500 mg) met een tussenpoze van 6 uur.

Gebruikelijke dosering voor kinderen onder de 40 kg: 3 x 8 mg per kg lichaamsgewicht met een tussenpoze van 6 uur.

NB. Bij mensen die niet eerder malaria hebben (= niet-immune personen) gehad de behandeling na 7 dagen herhalen!

Tabletten op lege maag innemen.

Na braken of ernstige diarree een extra dosis nemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Wanneer u geen of te weinig (= onderdosering) van dit middel gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de malaria niet verdwijnt en u steeds weer nieuwe (= recidiveren) malaria-aanvallen krijgt.

Gebruik nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven. Het is dus belangrijk dat u de kuur afmaakt .

Wanneer u te veel (= overdosering) van dit middel gebruikt, neemt de kans op bijwerkingen en vergiftigingsverschijnselen (= toxische verschijnselen) toe.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Halfan®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Hartfunctie-stoornissen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017