Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Heparine

Geneesmiddelgroep

Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)

Samenstelling

Zie Calparine, Heparine Leo® of Minihep®

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

LEO Pharma B.V.
RVG 01372

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Trombose, veneuze en diep veneuze

Trombo-embolische aandoeningen van veneuze oorsprong; voorkómen van (= profylaxe = preventie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathesen)

Bloedverlies uit het maagdarm-kanaal bij maagdarm-zweren (= ulcus pepticum) of tumoren

Hart, ontsteking van de binnenwand (= endocarditis), subacute

Lumbaalpunctie

Miskraam, dreigende (= abortus imminens)

Netvliesbloedingen

Operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare medicijnen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan tot 12 uur vóór de bevalling worden toegediend.

Borstvoeding

De werkzame stof (= heparine) gaat niet over in de moedermelk.

Dit medicijn kan zo nodig tijdens de periode van borstvoeding worden toegediend.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de bloedstolling. Hierdoor wordt de vorming van bloedstolsels (= thrombi) tegengegaan.

Bijwerkingen

Bloedbeeld-afwijking (verlaagd aantal trombocyten in bloed = trombocytopenie)

Bloedingen rond de plaats van injectie en/of operatie

Bloedwaarden, afwijkingen (verhoging van levertransaminasen en afname van serumlipiden)

Wisselwerkingen

Bijnierschorshormonen en andere middelen, die zweren kunnen bevorderen (= ulcerogene bijwerking)

Corticosteroïden en andere middelen, die zweren kunnen bevorderen (= ulcerogene bijwerking)

Geneesmiddelen, die de bloedstolling kunnen beïnvloeden, zoals bloedstolling-remmers (orale anticoagulantia), trombocyten-aggregatie-remmers, pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (NSAID's, o.a. acetylsalicylaat), etacrynezuur (= Edecrin®) en dipyridamol (= Persantin®)

Reuma-middelen (= antireumatica) en andere middelen, die zweren kunnen bevorderen (= ulcerogene bijwerking)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak veel slechter worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts en wijk daar niet van af. Ook niet wanneer u lange tijd geen klachten heeft gehad.

Houdt u strikt aan de controle-afspraken zodat de dosering van dit medicijn steeds nauwkeurig kan worden afgestemd op uw bloedstollingswaarden (o.a. protrombine-tijd en trombotest-activiteit).

Wanneer u minder van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= onderdosering), wordt de bloedstolling bevorderd. Hierdoor is de kans op trombose of embolie groter.

Wanneer u meer van dit medicijn gebruikt dan is voorgeschreven (= overdosering), wordt de bloedstolling mogelijk te sterk geremd. Hierdoor wordt de kans op bijwerkingen, waaronder bloedingen, groter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vertel ook altijd uw tandarts dat u een middel tegen trombose of embolie gebruikt. Hiermee kunt u onnodige en langdurige bloedingen na tandheelkundige ingrepen voork¢men.

Als u problemen met het gebruik heeft, kunt u die ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Calparine®, Heparine Leo® of Minihep®

Bijzonderheden

Zie Calparine®, Heparine Leo® of Minihep®

Overdosering

Bloedingen en daarbij behorende complicaties

Bijsluiters

Heparine
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017