Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Ibandroninezuur

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen (subgroep: bifosonaten)

Samenstelling

Oplossing voor infusie: 2mg, 3 mg en 6 mg per voorgevulde spuit.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Teva BV
RVG 109741-3
RVG 108319-21

Actavis Group PTC ehf
RVG 108309-11

Centrafarm B.V.
RVG 108308

ct Arzneimittel GmbH
RVG 108316-8

Genthon B.V.
RVG 108302-4

Stada Arzneimittel AG
RVG 108306-7
RVG 108298-9
RVG 108323-5

Synthon B.V.
RVG 108329-31

Betapharm Arzneimittel GmbH
RVG 108312

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
RVG 110673

Accord Heathcare Ltd
EU/1/12/798/001-004

Pfizer BV
RVG 110635

Strides Arcolab International Ltd.
RVG 110632

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abnormaal verhoogd calcium-gehalte van het bloed (= hyper-calciëmie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding

Nierfunctie-ziekte, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn is niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding/ geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Het is niet bekend of dit medicijn het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen ongunstig beïnvloedt.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verlaagt het calcium-gehalte van het bloed.

Bijwerkingen

Griepachtige verschijnselen (o.a. koorts, koude rillingen, bot- en spierpijn)

Kortademigheid (met name bij acetylsalicylzuur-gevoelige patiënten)

Lichaamstemperatuur, verhoogde

Piepende ademhaling (met name bij acetylsalicylzuur-gevoelige patiënten)

Wisselwerkingen
Hoe te gebruiken?

Zie etiket en gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering:
infusievloeistof: 1 x per 3-4 weken 6 ml (1 mg/ml)

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven of zelfs toenemen. Ook verloopt de bot-ontkalking (= osteoporose) dan mogelijk sneller. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Bepreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met de arts of verpleegkundige .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017