Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/07/402/001

Werkzame stof

Mecasermine.

Mecasermine is een recombinant-DNA-derivaat van menselijke insulineachtige groeifactor 1 (IGF-1),
geproduceerd in Escherichia coli.

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Elke ml bevat 10 mg mecasermine.
Elke injectieflacon bevat 40 mg mecasermine.

Fabrikant/Leverancier

Tercica Europe Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Groeistoornissen Voor langdurige behandeling van groeistoornissen bij kinderen en adolescenten met ernstige primaire
insulineachtige-groeifactor-1-deficiëntie (primaire IGFD).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Epifysairschijven van de lange pijpbeenderen, gesloten

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Tumor-groei

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toedinening van dit medicijn gebruik geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen
om machines te bedienen. Hypoglykemie kan echter de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen verstoren.

Hoe werkt het?

Insulineachtige groeifactor 1 (IGF-1) is de belangrijkste hormonale mediator van lichaamsgroei. Onder normale omstandigheden bindt groeihormoon (GH) aan de GH-receptor in de lever en andere weefsels, en stimuleert het de synthese/secretie van IGF-1. In doelweefsels wordt de IGF-1-receptor type 1, die homoloog is aan de insulinereceptor, geactiveerd door IGF-1, wat tot intracellulaire signalen leidt. Deze signalen activeren meerdere processen, die tot lichaamsgroei leiden. De metabole
activiteiten van IGF-1 zijn deels gericht op zodanige stimulering van de opname van glucose, vetzuren en aminozuren dat het metabolisme groeiende weefsels ondersteunt.

Bijwerkingen

Huidreacties op de plaats van injectie

Hoofdpijn

Thymushypertrofie

Snurken

Hypoglykemie

Wisselwerkingen

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw ziektekostenverzekeraar .

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Increlex® is geen substituut voor GH-behandeling.

Het kan nodig zijn de dosis van insuline en/of andere glucoseverlagende middelen te verlagen bij diabetespatiënten die Increlex® gebruiken.

Overdosering

Acute overdosering kan tot hypoglykemie leiden. Langdurige overdosering kan verschijnselen en
symptomen van acromegalie of gigantisme tot gevolg hebben.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017