Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1981

Werkzame stof

Indometacine

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Capsules: 25 mg of 50 mg indometacine per capsule

Capsules met gereguleerde afgifte ('Indocid-R'): 75 mg indometacine per capsule

Zetpillen: 50 mg of 100 mg indometacine per zetpil

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz B.V.
RVG 10215
RVG 10428

Ratiopharm Nederland BV
RVG 10809
RVG 10939-40
RVG 56627

Wise Pharmaceuticals Ltd.
RVG 11689-90

Apotex Europe BV
RVG 16521-2
RVG 52225
RVG 57631

Apothecon B.V.
RVG 20306=10939
RVG 20307=10940
RVG 20308=10809

Actavis B.V
RVG 21813-4

Centrafarm Services B.V.
RVG 55652
RVG 55712
RVG 55879

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Artrose(= degeneratieve gewrichtsaandoeningen = 'gewrichtsslijtage')

Bechterew (= spondylitis ankylopoietica)

Extra-articulaire aandoeningen, zoals tennis-arm, gewichtsvlies-ontsteking, pees-ontsteking, peesschede-ontsteking, schouder-ontsteking en slijmbeurs-ontsteking

Jeugdreuma (= juveniele reumatoïde artritis)

Jicht (= artritis urica), bij acute aanvallen

Ontsteking, steriele (= aseptische ontsteking zonder infectie)

Menstruatiepijn , ernstige, onder bekende oorzaak (= primaire dysmenorroe)

Pijn en zwelling na orthopedische ingrepen

Reuma (= reumatoïde artritis)

Rugpijn, lage (= lumbago)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van Ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers zoals NSAID's.

Bloedingen uit de anus (geen zetpillen)

Dikke darmontsteking, zwerende (= colitis ulcerosa)

Endeldarmontsteking (geen zetpillen)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Jeukende huiduitslag (= urticaria) na eerder gebruik van Ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers.

Maag- en/of darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Maagontsteking (= gastritis)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van Ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers.

Neuspoliepen na eerder gebruik van Ibuprofen, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers.

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan een schadelijk effect op het kind niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

ndocid® Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen en/of slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Deze pijnstiller vertraagt het bloedstollingsproces door remming van de samenklontering van de bloedplaatjes.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties

Bloedbeeldveranderingen

Bloeddruk, verhoogde (= hypertensie)

Bloeddruk, verlaagde (= hypotensie)

Buikpijn

Depressie

Diarree

Dikke darmontsteking, zwerende (= colitis ulcerosa)

Duizeligheid

Eetlust verminderd (= anorexie)

Hoofdpijn, migraine-achtig

Leverfunctiestoornissen

Licht gevoel in het hoofd

Maagdarm-klachten

Maagdarm-ontstekingen (= gastro-enteritis)

Maagdarmwand-doorboringen (= perforatie)

Maag-darmzweren (= ulcus pepticum)

Misselijkheid

Nierfunctiestoornissen

Oorsuizen (= tinnitus)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. huiduitslag)

Psychische stoornissen

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spierzwakte

Vermoeidheid, lusteloosheid, malaise

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Acetylsalicylzuur (= Alka-Seltzer®, Aspirine®, Aspro®, Coldrex®) en andere salicylaten

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva), zoals ACE-remmers (o.a. enalapril = Renotec®), alfa-blokkers (o.a. prazosine = Minipress®) en bèta-blokkers (o.a. atenolol = Tenormin®)

Bloedverdunnende middelen (= anticoagulantia = 'trombose-middelen')

Bumetanide (= Burinex®)

Cyclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Corticosteroïden

Diflunisal (= Dolocid®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Furesomide (= Fusid®, Lasix®, Lasix Retard®, Lasiletten®)

Hydralazine (= Apresoline®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Middelen met dezelfde werkingswijze (= remming van prostaglandine-synthetase) als Indocid®.

Plasmiddelen, sommige (thiazide-diuretica, kaliumsparende diuretica)

Probenecide

Triamtereen(= Dytac®)

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De apsules heel innemen tijdens de maaltijd met veel melk, voedsel of een maagzuurbindend middel (= antacidum).

De zetpillen via de anus inbrengen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruiken, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017