Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/854/001

Werkzame stof

Infliximab

Geneesmiddelgroepen

Middelen bij chronische darm-ontstekingen

Middelen bij chronische gewrichtsontstekingen

Reuma-middelen: TNF-a-remmers

Samenstelling

Poeder voor concentraat voor infusie-oplossing: 100 mg infliximab per flacon

Fabrikant/Leverancier

Hospira UK

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bechterew (= spondylitis ankylosans)

Psoriasis

Reumatoïde artritis (= RA, reuma)

Ziekte van Crohn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen, indien matig tot ernstig

Infecties, waaronder ook etterende ontstekingen in lichaamsholten (abcessen) en algehele infectie (sepsis)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor muizen-eiwitten (= muizen-proteïnen)

Tuberculose of andere ernstige infecties, zoals sepsis, abcessen en infecties ten gevolge van een verminderde afweer (= opportunistische infecties

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan een schadelijk effect niet uitgesloten worden tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Borstvoeding

Tijdens en tot 6 maanden na gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat kunstmatig geproduceerde, monoklonale antilichamen die de ontstekingsreactie, respectievelijk de klachten bij de ziekte van Crohn en reuma kunnen verminderen.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Aderwandontsteking met trombus-vorming (= tromboflebitis)

Allergische reacties

Bewusteloosheid, plotselinge (syncope)

Bloedbeeld-afwijkingen (veranderingen in de aantallen van bepaalde bloedcellen)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Depressie

Duizeligheid

Hoofdpijn

Infecties met micro-organismen, met name met virussen, maar ook met bacteriën en schimmels

Infusie-reacties, waaronder koorts, rillingen, jeuk, huiduitslag en hart- en vaatreacties

Kloppingen (palpitaties)

Luchtweg-infecties

Maagdarm-klachten

Opwinding (= agitatie)

Roodheid van de huid

Vermoeidheid

Verwardheid

Vochtophoping (= oedeem)

Zenuwachtigheid

Wisselwerkingen

Methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Zie ook: www.remicade.nl

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017