Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 22289

Werkzame stof

Gezuiverd, geïnactiveerd en gesplitst virion.

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof in 0,5 ml wegwerpspuit met gezuiverd en geïnactiveerd virion
Bevat tevens polysorbaat 80 en sporen van gentamycine en als conserveermiddel thiomersal.

Fabrikant/Leverancier

Abbott BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Griep (= influenza), bescherming tegen (= profylaxe) griep van mensen met een verhoogd risico op de mogelijke complicaties van griep

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Koorts

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor aminoglycosiden (= bepaald type antibiotica), kippeneieiwit, kippenveren, kippenvlees of het conserveermiddel thiomersal

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen.

Dit vaccin niet toepassen de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit vaccin kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat griepvirus-bestanddelen die de aanmaak van antistoffen (= antilichamen = immunoglobulinen) tegen griepvirussen stimuleren.

De beschermende werking begint gewoonlijk binnen 2-3 weken en duurt 6-12 maanden.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hoofdpijn

Injectieplaats: o.a. roodheid, zwelling, pijn, blauwe plekken, verharding (verdwijnt meestal binnen 24 uur)

Koorts

Malaise

Rillingen

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zweten

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakte, levende micro-organismen

Immunosuppressiva (= medicijnen die de afstotingsreactie na orgaan- of weefseltransplantaties remmen)

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) van bovenarm of dijbeen toegediend (bij voorkeur in het najaar).

Kinderen die voor het eerst worden ingeënt met dit vaccin of die nog geen griep hebben gehad na tenminste 4 weken een 2e maal inenten (= revaccinatie).

Kinderen van 6 maanden tot 3 jaar: 1 maal inenten met 0,25-0,5 ml vaccin

Volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar: 1 maal inenten met 0,5 ml

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met het griepvaccin zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit vaccin zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt voor risicogroepen vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat tevens polysorbaat 80, sporen van gentamycine en als conserveermiddel thiomersal.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017