Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 06689

Werkzame stof

Lidocaïne en chloorhexidine

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Gel, 6 ml (in wegwerpspuit) of 30 ml: 20 mg lidocaïne-hydrochloride en 0,5 mg chloorhexidine-digluconaat per ml
De gel bevat methyl- en propyl-hydroxybenzoaat als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

Farco-Pharma Gmbh

NL Pharma B.V. (parallel import)
RVG 115465//06689

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving (= anesthesie); voorkómen van (= preventie) pijn door plaatselijke verdoving van de huid en/of slijmvliezen (= oppervlakte anaesthesie) tijdens kijkoperaties, catheterisaties en sonderingen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hart: atrioventriculair block (= AV-block), indien 2e en/of 3e graads

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddleen (o.a. methyl- en propyl-hydroxybenzoaat) of voor vergelijkbare middelen van het amide-type

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Bij gebruik van grote hoeveelheden kan dit medicijn als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Lidocaïne blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de gewaarwording van pijn plaatselijk (= lokaal) wordt verminderd of geheel geblokkeerd (= anaesthesie).

Chloorhexidine heeft een ontsmettende werking (= antiseptische werking).

De werking begint na 3-5 minuten en duurt ca. 1,5 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie), hartritme-afname (= bradycardie) en spierschokken (= convulsies) bij zware plasbuis-verwondingen (= urethra-verwondingen)

Overgevoeligheidreacties (zelden)

Mogelijke bijwerkingen (o.a.) na gberuik van groete hoeveelheden:

Onrust, duizeligheid, slaperigheid, beven (tremoren), spierschokken (convulsies)

Wisselwerkingen

Anti-aritmica (= middelen tegen hartritme-stoornissen)

Bèta-blokkers

Calcium-antagonisten

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Instillagel®

Bijzonderheden

De gel bevat methyl- en propyl-hydroxybenzoaat als conserveermiddelen.

Overdosering

Zie Bijwerkingen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017