Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Interferon beta-1b

Geneesmiddelgroep

Multipele sclerose-middelen (= MS-middelen)

Interferonen

Samenstelling

Betaferon® poeder voor injectievloeistof (+ 1,2 ml oplosmiddel): 8 miljoen IE (= Internationale Eenheden) per ml
Het poeder bevat menselijk (= humaan) albumine als stabilisator.

Fabrikant/Leverancier

Betaferon®: Schering Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Multipele sclerose (= MS)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Depressie, ernstige vormen van (o.a. zelfmoordgedachten)

Epilepsie, indien niet goed onder controle

Leverziekten met leverfunctie-vermindering (= gedecompenseerde leverziekten)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. menselijk albumine)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan vanwege mogelijke centrale bijwerkingen een negatieve invloed hebben op uw reactie- en concentratievermogen. Hiervan kunt u ernstige hinder ondervinden tijdens uw dagelijkse bezigheden, deelname aan het verkeer, bedienen van machines of sport.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virussen (= antivirale werking) en heeft een gunstige invloed op het immuunsysteem (= immuno-regulerende werking). Hierdoor kan het werkzaam zijn bij multipele sclerose.

Algemeen

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angst

Bloedbeeld, afwijkingen (leukopenie)

Bloedwaarden, veranderingen (verhoogde leverenzym-activiteit), tijdelijke

Depressie

Emotionele labiliteit

Griepverschijnselen (o.a., koorts, rillingen, transpireren, zwakte)

Injectieplaats, tijdelijk ontsteking, pijn, overgevoeligheidsreacties

Overgevoeligheidsreacties. ernstige

Persoonlijkheidsveranderingen, bepaalde (depersonalisatie)

Spierschokken en -krampen (= convulsies)

Verwardheid

Zelfmoordpogingen

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen, bepaalde (o.a. medicijnen tegen epilepsie = anti-epileptica), die door het leverenzym P450 worden omgezet (= gemetaboliseerd)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Betaferon®

Bijzonderheden

Betaferon® poeder voor injectie bevat menselijk (= humaan) albumine als stabilisator.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017