Met of zonder recept

Dit medicijn ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept-geneesmiddel = NR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Cadexomeerjood

Geneesmiddelgroep

Wondbehandelingsmiddelen

Samenstelling

Verband, geïmpregneerd: 600 mg cadexomeerjood (= 9 mg jood) per g

Zalf, waterige (= hydrofiele), 40 g: 500 mg cadexomeerjood ( = 9 mg jood) per g

Fabrikant/Leverancier

Smith & Nephew Ltd

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Doorliggen

Wonden, al of niet vocht afscheidend (= secernerende)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Jodium kan een schadelijke werking hebben op de vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Jodium gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Jodium doodt vrijwel alle bacteriën (= antibacteriële werking)

Cardexomeer zuigt wondvocht en pus op uit de wond.

De werking duurt ongeveer 24 uur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Rode huid (erytheem)

Schildklierhormoon-gehalte in lichaam, toename van (bij toepassing op grote lichaamsoppervlakken)

Schrijnend gevoel, gedurende het eerste uur na aanbrengen

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dit middel alleen uitwendig gebruiken.

Zalf aanbrengen in laag van ca. 3 mm dikte en afdekken met droog verband van steriel gaas.

Het verband dagelijks verwisselen om aanhechting aan de wond te voorkomen.

Het verband niet strak aanbrengen.

Bij de verbandwisseling de restanten cadexomeerjood met lauw steriel water of met natte steriele gaasjes voorzichtig verwijderen.

Geïmpregneerd verband moet in het algemeen 2-3 x per week worden vervangen om aanhechting aan de wond te voorkomen. Bij de verbandwisseling de restanten cadexomeerjood met lauw steriel water of met natte steriele gaasjes voorzichtig verwijderen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Iodosorb®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017