Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 101777

Werkzame stof

Irinotecan

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: topo-isomerase-remmers

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, flacons 2 ml : 20 mg irinotecan-hydrochloride-3-water per ml (bevat sorbitol als hulpstof)

Fabrikant/Leverancier

US Pharmacia Sp. z.o.o.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Darmkanker, uitgezaaid (gemetastaseerd colorectaal carcinoom)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmerg-suppressie, ernstige

Bilirubine-gehalte van het bloed, verhoogd

Darm-verstopping (= darm-obstructie) of ontsteking, chronische

Fructose-intolerantie, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt het enzym choline-esterase en doodt zo tumorcellen.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, verminderd aantal witte bloedcellen (= neutropenie) en bloedplaatjes (= trombocytopenie) en/of afname van de hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Braken

Buikkramp

Buikpijn

Diarree, ook ernstige

Eetlust, afname (= anorexie)

Haaruitval (= alopecia)

Huidreacties

Maagdarm-klachten

Misselijkheid, ook ernstige

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Pupilvernauwing (= miosis)

Speekselvloed

Tranenvloed

Uitdroging (= dehydratatie)

Verstopping (= obstipatie)

Zwakte (= asthenie)

Zweten

Wisselwerkingen

Spierverslappende middelen, bepaalde (= spierrelaxantia), o.a. suxamethonium

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Bevat sorbitol als hulpstof.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017