Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/501/001

Werkzame stof

Geïnactiveerd, geadsorbeerd Japanse-encefalitisvirus, stam SA14-14-2

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

1 dosis (0,5 ml) Ixiaro® bevat:
Japanse-encefalitisvirus stam SA14-14-2 (geïnactiveerd)1,2 6 microgram3
overeenkomend met een sterkte van ≤ 460 ng ED50

Fabrikant/Leverancier

Intercell AG

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Japanse encefalitis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweersysteem, verzwakt (o.a. bij HIV-geïnfecteerden)

Infecties, actieve

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor kippeneiwit

Onder de 18 jaar

Zwangerschap en borstvoeding

Uit voorzorg moet het gebruik van dit vaccin tijdens zwangerschap worden gemeden.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Door het vaccin zorgt het lichaam zelf voor bescherming (het produceert antilichamen) tegen tegen het Japanse-encefalitisvirus.

Bijwerkingen

Hoofdpijn

Spierpijn

Vermoeidheid

Reacties op de injectieplaats

Misselijkheid

Koorts

Braken

Huiduitslag

Wisselwerkingen

Ixiaro® kan tegelijk met het hepatitis-A-vaccin worden toegediend.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundigfe bereid en onder de huid (= subcutaan) toegediend.

Dosering voor volwassenen
U krijgt in totaal 2 injecties toegediend:
- de eerste injectie op dag 0,
- de tweede injectie 28 dagen na de eerste injectie (dag 28).

Er kan binnen het tweede jaar (d.w.z. 12 ? 24 maanden) na de eerste injectie van de aanbevolen primaire immunisatie een herhalings-injectie worden gegeven.

Hoe te bewaren?

Gebruik dit vaccin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en het etiket na ?EXP?. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2 °C ? 8 °C).

Niet in de vriezer bewaren. Als het vaccin bevroren is geweest, mag het niet meer worden gebruikt.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Ook na toediening van dit vaccin dient u de juiste voorzorgen te nemen om muggenbeten te voorkomen (de juiste kleding, gebruik van insectenwerende middelen en muskietennetten).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017