Met of zonder recept

De pil is alleen de eerste keer én bij wijziging van pil recept-plichtig (voor maximaal 90 dagen).
Daarna kan de pil ook zonder recept worden verkregen.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 109160

Werkzame stof

Ethinylestradiol en gestodeen

Geneesmiddelgroep

Orale anti-conceptiva ('de pil')

Samenstelling

Strip met 24 omhulde tabletten: 15 microgram ethinylestradiol en 60 microgram gestodeen per tablet en 4 placebo tabletten.

Piltype

Dit is een éénfase, sub-20 pil. De werkzame tabletten in de strip hebben alle dezelfde samenstelling. Ze bevatten alle 20 microgram of minder ethinylestradiol en een progestageen hormoon.

Fabrikant/Leverancier

Velvian Germany GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie, bescherming tegen ongewenste zwangerschap door inname van tabletten via de mond (= orale anti-conceptie = OAC)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Baarmoeder-tumoren (endometrium-cacinoom) of andere oestrogeen-afhankelijke tumoren, ook indien vermoed

Borstkanker, ook indien eerder gehad

Genitale bloedingen met onbekende oorzaak

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardio-vasculaire aandoeningen, zoals bloeddruk-verhoging, kransslagader-aandoeningen, hartklep-aandoeningen, trombogene hartritme-stoornissen

xLevertumoren, zowel goed- als kwaadaardige (ook indien eerder gehad)

Leverfunctie-stoornissen, indien ernstig of recent

Oogziekten als gevolg van vaat-aandoeningen

Overgevoeligheid voor één of meer van de bestanddelen

Ritonavir (= Norvir®)

Suikerziekte (= diabtes mellitus) met als gevolg vaat-afwijkingen

Trombo-embolische aandoeningen

Tumoren die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borstkanker (= mamma-carcinoom) en baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom)

Zwangerschap en borstvoeding

De pil niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Voordat de pil mag worden gebruikt, moet zwangerschap uitgesloten worden.

Wanneer tijdens het gebruik van de pil zwangerschap ontstaat, moet het gebruik van de pil onmiddellijk worden gestaakt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van de pil geen borstvoeding geven of tijdens de periode van borstvoeding een ander voorbehoedmiddel (bijv. condooms) in plaats van de pil gebruiken.

Algemeen

Vertel behalve uw huisarts ook een vervangende arts of medisch specialist dat u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomen dat u middelen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Gebruik tijdens de zwangerschap alleen medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen na overleg met uw arts .

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van de pil tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

De pil- ook andere pillen dan dit middel- kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De pil remt of voorkomt rijping van de eicel (= ovum) in de eileiders (= tubae). Hierdoor wordt geen rijpe eicel gevormd tijdens de eerste fase van menstruatiecyclus.

De pil remt of voorkomt de eisprong (= ovulatie). Hierdoor komt halverwege de menstruatiecyclus geen eicel vrij in de eileider.

De pil verandert het slijm van de baarmoederhals (= cervix uteri) zodanig dat zaadcellen (= spermatozoön) moeilijker in de baarmoeder (= uterus) en de eileiders terechtkomen. Dit verkleint de kans op bevruchting (= fertilisatie) van de eicel.

De pil verandert de samenstelling van de baarmoederwand. Hierdoor kan een bevruchte eicel zich moeilijk of niet innestelen (= nidatie) in de baarmoederwand (= endometrium).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van de pil.

Bijwerkingen

xBorsten, gespannen, gevoelig en/of pijnlijk

xGewichtstoename

xHoofdpijn, lichte

xOog-irritatie bij dragen van contactlenzen

xMenstruatie, gering (= oligomenorroe) tot geheel afwezig (= amenorroe)

xMisselijkheid

xPrikkelbaarheid

xVaginale afscheiding, veranderingen

xVaginale bloedingen tussen twee menstruaties (= inter-menstruele bloedingen)

xZin in seks (libido), veranderingen

xZware benen

Belangrijk

Wanneer tijdens het gebruik van de pil effecten die u niet kent of niet verwacht optreden, kan dat wijzen op een bijwerking, (= interactie), allergie, overgevoeligheid. of wisselwerking (= interactie) van dit middel met een ander middel.

Bijwerkingen van de pil verminderen of verdwijnen vaak na enkele maanden pilgebruik.

Gebruik van de pil verhoogt de kans op bepaalde hart- en vaatziekten ten gevolge van de vorming van bloedstolsels (= trombose of embolie) in de slagaderen (= arteriële trombose) en/of aderen (= veneuze trombose). Stoppen met roken vermindert de kans op trombose of embolie.

Gebruik van de pil verhoogt in geringe mate de kans op borstkanker (= mamma-carcinoom). Dit verhoogde risico is meestal ca. 10 jaar na stoppen met de pil verdwenen.

Na stoppen met de pil kan de vruchtbaarheid tijdelijk zijn verstoord. Deze verstoring is meestal goed te verhelpen.

Het is mogelijk dat u allergisch of overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat beslist ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan een ander middel voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke bijwerkingen van deze pil.

Wisselwerkingen

Anti-microbiële middelen, waaronder bepaalde antibiotica die diarree kunnen veroorzaken

Medicijnen die de enzymactiviteit van de lever stimuleren, zoals carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenobarbital, fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), primidon (= Mysoline®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), Sint-Janskruid, en sommige anti-schimmelmiddelen, zoals griseofulvine.

Modafinil (= Modiodal®)

Belangrijk

Bij gelijktijdig gebruik van medicijnen die de betrouwbaarheid van de pil kunnen verminderen (zie rubriek 'Wisselwerkingen'), wordt aangeraden tijdelijk een barrière-middel (bijv. condoom) te gebruiken om ongewenste zwangerschap te voorkómen.

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen onnodige wisselwerkingen worden voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van de pil met medicijnen of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Volg nauwkeurig het voorschrift in de bijsluiter van Femodeen®, Harmonet®, Meliane®, Minesse® of Minulet®

Géén gebruik van de pil gedurende de voorafgaande maand: begin op de eerste dag van de natuurlijke menstruatie met de eerste tablet van de strip; de pil is dan direct veilig.
Wanneer later met de pil wordt begonnen, wordt aangeraden om de eerste maand van het pilgebruik gelijktijdig een ander voorbehoedmiddel, bijv. condooms, te gebruiken om de kans op ongewenste zwangerschap te verkleinen.

Wél gebruik van de pil gedurende de voorafgaande maand ('overstappen'): begin de dag na de laatste tablet van de vorige pil-strip; de pil is dan direct veilig.
Wanneer later met de pil wordt begonnen, wordt aangeraden om de eerste maand van het pilgebruik gelijktijdig een ander voorbehoedmiddel, bijv. condooms, te gebruiken om de kans op ongewenste zwangerschap te verkleinen.

Volg bij het vergeten van één of meer pillen nauwkeurig het advies in de bijsluiter op.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur (beneden 25°C)

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van de pil staat en valt met correct gebruik, d.w.z. gebruik nauwkeurig volgens voorschrift .

Het vergeten van één enkele pil kan al tot zwangerschap leiden! In de praktijk leidt verkeerd gebruik of vergeten van de pil regelmatig tot ongewenste zwangerschap (zie ook rubriek 'Medicatie-begeleiding').

Combineren van de pil met medicijnen?

Wanneer de pil zonder overleg met een arts wordt gecombineerd met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen kan de betrouwbaarheid van de pil afnemen. Hierdoor wordt de kans op ongewenste zwangerschap aanzienlijk groter.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil recept-medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen wilt gebruiken.

Vragen over de pil?

Vraag uw arts of apotheker altijd om nadere uitleg als u vragen heeft over de pil.

Medicatiebegeleiding

Volg nauwkeurig het voorschrift in de bijsluiter van de pil die u gebruikt.

Ga voor vragen over het pilgebruik naar de pil-watch van ConsuMed

Vergoeding of zelf betalen?

De pil is de eerste 3 maanden alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de pil.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering zijn misselijkheid en braken en -vooral bij jonge meisjes- lichte vaginale bloedingen.

Neem wanneer u overdosering vermoedt, contact op met uw arts. Houd de verpakking bij de hand of neem deze mee wanneer u naar een arts of ziekenhuis toe gaat.

Overdosering

Spijsverteringsproblemen, misselijkheid, braken, stoornissen in de menstruatie-cyclus

Bijsluiters

Jamyle
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017