Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111192

Werkzame stof

Levonorgestrel (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroep

Anti-conceptiva voor de vrouw: IUD

Samenstelling

Intra-Uterine Device (IUD): afleveringssysteem voor intra-uterien gebruik, bevat 13,5 mg levonorgestrel

Fabrikant/Leverancier

Bayer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Anticonceptie (= voorbehoeding tegen zwangerschap)

Bij versterkt bloedverlies tijdens de menstruatie of vermeerderde menstratie (= menorragie)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Abortus (= miskraam) ten gevolge van infectie (= septische abortus), gedurende de afgelopen 3 maanden

Aderwand-ontsteking met bloedstolselvorming (= tromboflebitis)

Baarmoeder (= uterus), onvolledig verkleind na een bevalling (= subinvolutio uteri)

Baarmoeder (= uterus) of baarmoederhalsslijmvlies (= cervix), misvormingen en/of kwaadaardige gezwellen (= maligniteiten)

Baarmoederhalsslijmvlies (= cervix), goedaardige (= benigne) gezwellen (= endometriose)

Baarmoederwand-gezwellen, goedaardige (= uterus-fibromyomen)

Hartafwijkingen, aangeboren

Hartklep-afwijkingen

Infecties van de geslachtsorganen (= genitale infecties)

Kleine bekken-ontstekingen, ook indien eerder last van gehad

Lever-ziekten en/of levertumoren

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (= SOA)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Ziekten waarbij de weerstand is verminderd en die door infecties met bacteriën kunnen verergeren (o.a. aangeboren hartafwijkingen en hartklep-afwijkingen)

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Voorafgaande aan gebruik van dit middel moet zwangerschap uitgesloten zijn .

Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof (= levonorgestrel) van dit middel gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Soms kan tijdens het inbrengen of verwijderen van dit middel gedurende korte tijd een verminderd bewustzijn optreden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof (= levonorgestrel) van dit middel voorkomt dat een bevruchte eicel zich kan nestelen (= nidatie) op de baarmoederwand (= endometrium).
Er treedt ook verdikking op van het baarmoederhals-slijm (= cervix-slijm).

Bij sommige vrouwen wordt de eisprong (= ovulatie) halverwege de menstruatie-cyclus onderdrukt.

Binnen 3 maanden treedt een sterke vermindering van de menstruatie op en soms blijft die geheel achterwege.

Bijwerkingen

Tijdens de eerste maanden na inbrengen van dit middel

Acne

Borsten, gespannen en/of pijnlijk

Buikklachten

Depressie

Eierstok-gezwellen, blaasvormig met veel vocht (= ovariaalkysten)

Gewichtsveranderingen

Haaruitval

Hoofdpijn

Huidproblemen

Menstruatie-klachten, zoals verminderde of uitblijvende menstruatie en gering (= 'spotting') of onregelmatig bloedverlies

Misselijkheid

Rugklachten

Vaginale afscheiding, toename

Vochtophoping (= oedeem)

Zweten

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Na iedere menstruatie controleren of de draadjes van dit middel zich nog op de baarmoederhals-opening (= portio) in de vagina bevinden.

Dit middel moet na maximaal 5 jaar worden vervangen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De blisterverpakking niet openen. Alleen uw arts of verpleegkundige mag dit doen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na ?EXP?.

Medicatietrouw

Het gebruik van medicijnen heeft alleen zin wanneer dat correct gebeurt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft.

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen of denkt dat de medicijnen niet helpen, kunt u het beste daarover contact opnemen met uw arts of apotheker.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Bespreek eventuele problemen of slechte ervaringen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017