Met of zonder recept

Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar uitsluitend bij de apotheek.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 103963

Werkzame stof

Hypericum perforatum (Sint-Janskruid).

Geneesmiddelgroep

Kruiden, geneeskrachtige

Samenstelling

Tabletten: 900 mg droogextract van hypercum perforatum per tablet.

Fabrikant/Leverancier

Steigerwald

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neerslachtigheid

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Laif® 900 tabletten tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Laif® 900 tabletten behoort niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Over het gebruik van Laif® 900 tabletten tijdens borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Laif® 900 tabletten behoort niet te worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Het is uit ervaring bekend dat sint Janskruid een neerslachtige stemming kan verbeteren. Het kan 4 tot 6 weken duren voordat een verbetering merkbaar wordt.

Bijwerkingen

Allergische huidreacties

Maag- darmklachten

Vermoeidheid

Onrust

Verhoogde gevoeligheid voor UV-straling (zonlicht)

Wisselwerkingen

Hormonale anticonceptiva

Medicijnen die in de lever worden afgebroken door enzymen die gevoelig zijn voor dit middel, zoals theophylline, digoxine (= Lanoxin®), fenprocoumon (= Marcoumar®), carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®), fenobarbital

Protease-remmers, niet-nucleoside-reverse-transcriptase-remmers, serotonine-reuptake-remmers (= SSRI's), nefazodon (= Dutonin®), trazodon (= Trazolan®), triptanen, ciclosporinen, middelen die lichtovergevoeligheid van de huid veroorzaken

Hoe te gebruiken?

Eenmaal daags 1 tablet. Het tablet kan het best ´s morgens na het ontbijt met een glas water, in zijn geheel, dus zonder te kauwen worden ingenomen.
Het kan 4-6 weken duren alvorens en duidelijke verbetering van de symptonen optreedt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Hoe te bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Dit medicijn bewaren bij maximaal 25oC.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de strips en op het doosje. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden Exp. (expiry date).

Medicatietrouw

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Lees voor een correct gebruik altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt of als u tijdens het gebruik gaat twijfelen aan de werking.

Medicatiebegeleiding

Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking vóórdat u een medicijn gebruikt.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Onder bepaalde omstandigheden kan de urine donkerder geel gekleurd zijn. Dit treedt op als gevolg van de natuurlijke kleurstof riboflavine (vitamine B2) van de filmomhulling en kan daarom geen kwaad.

Aangeraden wordt het gebruik van alcohol vlak voor of na inname van Laif® 900 tablet-ten te vermijden.

Overdosering

Bij overdosering zullen de bijwerkingen toenemen. Neem contact op met de voorschrijvend arts.

Belangrijk

Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.

Bijsluiters

Laif 900
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017