Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 07505
RVG 10129
RVG 15018

Werkzame stof

Furosemide

Geneesmiddelgroep

Plasmiddelen (= diuretica)

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampul 25 ml: 10 mg furosemide per ml

Tabletten: 500 mg furosemide per tablet

Capsule 'Retard': 60 mg furosemide per capsule

Fabrikant/Leverancier

Aventis Pharma BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 19961//15018

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Astma cardiale

Bloeddrukverhoging, door chronische nieraandoening (= renovasculaire hypertensie)

Calciumgehalte van bloed, verhoogd (= hypercalciëmie), acuut

Hartfalen met vochtophoping in de weefsels (= oedeem)

Levercirrose

Nefrotischsyndroom

Vochtophoping (= oedeem) door chronische nieraandoening

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Elektrolytenbalans, verstoord

Levercirrose met vochtophoping in de buikholte (= ascites)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), acute met sterk verminderde urineproductie (= anurie)

Nierontsteking (glomerulonefritis), acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor één of meer van de bestanddelen of voor verwante verbindingen (= sulfonamiden)

Urinevorming, sterk verminderd tot geheel gestopt (= anurie)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap. Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op aanstaande moeder en of kind niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn bevordert de productie van urine (= diurese) door de nieren. Hierdoor wordt vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem) en bloeddrukverhoging tegengegaan (= antihypertensieve werking).

De werking van dit medicijn begint 30-60 min na inname via de mond. De werkingsduur is afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid (= dosis).

Bijwerkingen

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Calcium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypocalciëmie)

Chloride-spiegel in bloed, verlaagd (= hypochloremie)

Bewusteloosheid wanneer ook sprake is van een leveraandoening (= coma hepaticum)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Duizeligheid

Flauwte of instorting (= collaps)m, vooral bij ouderen

Geelzucht (= icterus)

Glucose-tolerantie, verminderd (NB suikerpatiënten!)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hersenaandoening, degeneratief (= encefalopathie) wanneer ook sprake is van een leveraandoening

Kalium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Kalkneerslag in de nieren (= nefrocalcinose)

Magnesium-spiegel in bloed, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Natrium-spiegel in bloed, verlaagd (= hyponatriëmie)

Maagdarm-klachten

Nierstenen (= nefrocalcinose)

Spierkrampen

Trombose en embolie (= trombo-embolische processen), vooral bij ouderen

Uitdroging (= dehydratatie)

Urinezuur-spiegel in bloed, verhoogd (= hyperurikemie), soms met acute jichtaanval

Verwardheid

Water- en zoutbalans (= elektrolytenbalans), verstoring; vooral bij hoge dosering en natriumarm dieet

Zwakte

Wisselwerkingen

ACE-remmers

Amfotericine-B (o.a. Fungizone®)

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva)

Corticosteroïden, bepaalde

Fenobarbital

Fenytoïne

Galzuurbindende harsen (o.a. colestyramine = Questran®)

Geneesmiddelen die het gehoor negatief beïnvloeden (= ototoxisch), zoals aminoglycosiden (o.a. neomycine) en cisplatine (= Platinol®), Platosin®)

Hartglycosiden (digitalis, digoxine = Lanoxin®)

Indometacine (= Indocid®), Dometin®)

Laxeermiddelen

Lithium (= Camcolit®, Litharex®, Priadel®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Tubocurarine en andere spierrelaxerende middelen

Hoe te gebruiken?

Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten zonder kauwen heel innemen met ruim water.

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Lasix®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017