Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Leuproreline

Geneesmiddelgroep

Hypothalamus-hormonen

Samenstelling

1 implantaat (biodegradeerbaar) bevat 5 mg leuproreline (als acetaat).

Fabrikant/Leverancier

Grünwalder Gesundheitsprodukte GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Prostaatkanker (= prostaat-carcinoom), indien uitgezaaid (= gemetastaseerd) en hormoon-gevoelig

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Na orchidectomie (= chirurgische verwijdering van de zaad- en/of bijbal bij de man)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= nonapeptiden)

Tumoren, ongevoelig voor hormonen

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Leuprone® is niet geindiceerd bij vrouwen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met het hypothalamus-hormoon gonadoreline (= LH-RH). Het stimuleert de hypofyse tot productie en afgifte van follikel stimulerend hormoon (= FSH) en luteïniserend hormoon (= LH). Hierdoor wordt bij de vrouw de eisprong (= ovulatie) en bij de man de ontwikkeling van de testes en de zaadproductie gestimuleerd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Botweefsel, verlies van

Depressie

Duizeligheid

Hoofdpijn

Injectieplaats: o.a. irritatie, ontsteking, pijn, en bloeduitstorting (= hematoom)

Misselijkheid

Vochtophoping in de ledematen (= perifeer oedeem)

Impotentie

Opvliegers

Sex, minder zin in (= verminderd libido)

Wisselwerkingen

Er zijn geen interacties bekend

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Leuprone®

Bijzonderheden

Implantaat bevat polymelkzuur

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017