Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113116-27

Werkzame stof

Levothyroxine

Geneesmiddelgroep

Thyromimetica

Samenstelling

Zachte capsules:13, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 en 200 microgram levothyroxine (natriumzout)

Fabrikant/Leverancier

IBSA Farmaceutici Italia S.r.L

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hypo-thyreoïdie (= verminderde schilklierfunctie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

- aangeboren galactose-intolerantie
- acuut hartinfarct
- acute hart-ontsteking (= myocarditis)
- acute alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)
- glucose-galactose-malabsorptie (= slechte opname in de darm)
- Lapp-lactase-deficiëntie
- onbehandelde bijnier-insufficiëntie (= verminderde bijnierfunctie)
- onbehandelde hypofyse-insufficiëntie (= verminderde hypofyse-functie)
- onbehandelde thyroxicose (= thyroxine-vergiftiging)
- overgevoeligheid of allergie voor één of meer bestanddelen in dit medicijn

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder gevaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Dit middel tijdens de zwangerschap niet throstatica combineren.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat in kleine hoeveelheid over in de moedermelk.

Dit middel kan volgens voorschrift tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn wordt in het lichaam omgezet in liothyronine (= T3). Dit is het biologisch meest actieve schildklierhormoon.

De werking is na 7-10 dagen maximaal.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Te hoge doses of te snel opvoeren van de dosering van dit middel kan o.a. leiden tot versneld hartritme (= tachycardie), hartkloppingen, hartritme-stoornissen (= aritmieën), hartkramp (= angina pectoris), hoofdpijn, spierzwakte, krampen, rode vlekken in gezicht en hals ('flushing'), hoofdpijn, koorts overgeven, ontregelde menstruatie, bevingen, rusteloosheid, slapeloosheid, gewichtsverlies, zweten en diarree.
Neem in dat geval contact op met uw (huis)arts.

Wisselwerkingen

Bloedstollingremmende middelen (anticoagulantia), bepaalde (= cumarinen)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Colestyramine (= Questran®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tablet zonder kauwen heel innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

- hartfrequentie-toename (= tachycardie)
- overmatig zweten (= hyperhydrosis)
- onrust
- bevingen (= tremoren)
- spierschokken (= convulsies),
- sterke reflexreacties (= hyperreflexie)
- maagdarm-klachten
- bewustzijnsvermindering
- bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017