Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 112748-9

Werkzame stof

Celecoxib

Geneesmiddelgroepen

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Capsules: 100 mg of 200 mg celecoxib per capsule

Fabrikant/Leverancier

BioOrganics BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Reumatoïde artritis (= RA, reuma, gewrichtsreumatiek)

Artrose (= gewrichtsslijtage)

NB. Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

NB. Neem ook contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Niet gebruiken bij (contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van dit middel of vergelijkbare middelen, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers, zoals NSAID's

Hartfalen, indien ernstig

Jeukende huiduitslag (= urticaria) of gezwollen huid (= angio-oedeem) na eerder gebruik van dit middel of vergelijkbare middelen, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Maagdarm-ontstekingen

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van dit middel of vergelijkbare middelen, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers

Neuspoliepen na eerder gebruik van dit middel of vergelijkbare middelen, acetylsalicylaten, salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of andere eenvoudige pijnstillers van dit type (prostaglandine-synthetase-remmers = NSAID's)

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen.

Bij vermoede of gebleken zwangerschap tijdens gebruik van dit medicijn onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit medicijn.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als bijwerkingen o.a. duizeligheid , evenwichtsstoornissen en/of slaperigheid veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor wordt pijn onderdrukt (= analgetische werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

NB. Neem ook contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bijholten-ontsteking (= sinusitis)

Buikpijn (= abdominale pijn)

Diarree

Duizeligheid

Evenwichtsstoornissen (vertigo)

Infectie van de bovenste luchtwegen

Huiduitslag

Keelontsteking (= faryngitis)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Slapeloosheid

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

Vochtophopingen (= oedeem), in de weefsels

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Anti-aritmica (= middelen die het hartritme normaliseren)

Antidepressiva (= medicijn tegen depressie)

Antipsychotica (= medicijnen tegen psychische aandoeningen)

Barbituraten, zoals fenobarbital

Bloeddrukverlagende medicijnen (= antihypertensiva), bepaalde (= ACE-remmers)

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Dextromethorfan (o.a. in Dampo Bij Droge Hoest®, Darolan Hoestprikkeldempend®, Daromefan®, Dextromethorfan Stroop en Rami Dextromethorfan Hoestdrank®,

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®,

Medicijnen met dezelfde werking (= remming van de prostaglandinesynthese) als dit medicijn

Medicijnen die worden omgezet door het enzym CYP2D6, zoals bepaalde anti-aritmica (= middelen die het hartritme normaliseren), antidepressiva, antipsychotica en dextromethorfan

Medicijnen die het enzym CYP2C9 remmen, zoals flucoconazol (= Diflucan®)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde

Tacrolimus (= Prograft®)

Warfarine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Aanbevolen doseringen
- artrose: 100-200 mg per dag
- reumatoïde artritis (RA): 2 x daags 100 mg (tot maximaal 400 mg per dag verdeeld over 24 uur)
NB. Dit middel in de laagst mogelijke dosering gebruiken en niet langer dan stikt noodzakelijk!

De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Celebrex® wordt volledig vergoed.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

NB. Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Bijzonderheden

Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017