Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1//09/529/001-005

Werkzame stof

Liraglutide

Geneesmiddelgroep

Bloedsuiker-verlagende middelen, per injectie

GLP-1 analogen Glucagon-Like Peptide-1 analogen

Samenstelling

Injectievloeistof: 6 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

Novo Nordisk Farma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Suikerziekte (= diabetes mellitus) in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat en/of een thiazolidinedion.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedglucose-gehalte, verlaagd (= hypoglykemie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Victoza® dient niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, in plaats daarvan wordt het gebruik
van insuline aanbevolen

Borstvoeding

Wegens gebrek aan ervaring
mag Victoza® niet worden gebruikt wanneer borstvoeding wordt gegeven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Patiënten moet worden geadviseerd voorzorgen te nemen om hypoglykemie
te voorkomen tijdens het besturen van voertuigen en het gebruik van machines, in het bijzonder wanneer Victoza wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat.

Lichte overdoseringsverschijnselen ('beginnende hypo') kunnen worden tegengegaan door het innemen van glucose ('suiker').

Hoe werkt het?

Liraglutide is een ?incretinemimeticum?. Dit betekent dat het op dezelfde manier werkt als incretines (in de darm
geproduceerde hormonen): het verhoogt de hoeveelheid insuline die de alvleesklier in reactie op
voedsel afgeeft. Dit helpt de bloedsuikerspiegel te reguleren.

Bijwerkingen

Bloedglucosegehalte-verlaging (= hypoglykemie = 'hypo')

Hoofdpijn

Misselijkheid

Diarree

Wisselwerkingen

Er zijn geen klinisch belangrijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen aangetoond.

Hoe te gebruiken?

Zie de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Vraag uw arts of verpleegkundige het meten van de bloedglucose-waarde en het spuiten van Victoza® een aantal keren met u te oefenen .

Vraag uw arts of verpleegkundige of ze regelmatig willen controleren of u Victoza® goed gebruikt.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in het vriesvak!)

Wanneer de injectievloeistof bevroren is of is geweest, moet u deze niet meer gebruiken.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt, d.w.z. nauwkeurig volgens voorschrift van de arts.

Vraag uw arts om uitleg als u niet meer precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

Recept-medicijnen bij voorkeur niet combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte heeft als belangrijkste doel de bloedglucose-waarde te reguleren, d.w.z. binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

U kunt zelf uw bloedglucose-waarde reguleren door u nauwkeurig te houden aan het voedingsadvies en één of meerdere keren per dag uw bloedsuikerwaarde te controleren.

Wanneer de bloedglucose-waarde te hoog is, krijgt u last van de typische verschijnselen van suikerziekte en verhoogt u de risico's op langere termijn.In de regel moet u dan minder koolhydraten (o.a. suiker, zetmeel) gebruiken.

Wanneer de bloedglucose-waarde te laag is, kunt u een 'hypo'(= hypoglykemie) krijgen (o.a. plotseling zweten en duizeligheid).In de regel moet u dan meer koolhydraten (o.a. suiker, zetmeel) gebruiken en/of minder insuline spuiten.

Houdt altijd suiker (bijv. suikerklontjes) en zetmeelrijk voedsel (bijv. koek, brood) bij de hand om een 'hypo' te voorkómen of een beginnende 'hypo' te onderdrukken.

Reizen

Neem contact op met uw (huis)arts vóórdat u op reis gaat. De huisrarts kan u vertellen of en zo ja waar insuline verkrijgbaar is, hoeveel voorraad u mee moet nemen, hoe u de insuline het beste kunt bewaren, hoe u de insilune het beste kunt combineren met de maaltijden, wat voor effect het verschil in tijdzone kan hebben en of er extra gezondheidsrisico's voor u zijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit middel wordt vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Victoza® mag niet intraveneus of intramusculair worden toegediend.

Overdosering

Concentratieverlies, duizeligheid, honger, verwardheid, zwakte ten gevolge van een te sterk verlaagd bloedglucose-gehalte (= hypoglykemie). Dit wordt vaak een ?hypo? genoemd.
Deze verschijnselen kunnen worden opgeheven door inname van suiker of suiker bevattende dranken.


Ernstiger verschijnselen zijn vermindering (= stupor) en verlies van de geestelijke verschijnselen. In dat geval moet onmiddellijk de hulp van een arts of verpleegkundige worden ingeroepen.

Bovenstaande verschijnselen kunnen ook optreden na grote inspanning, grote opwinding en/of te geringe voedselinname.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017