Met of zonder recept

Dit middel (tbc-diagnosticum) is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tuberculine PPD RT23

Geneesmiddel groep

Diagnostica (= middelen om besmettingen of ziekten aan te tonen)

Samenstelling

Injectievloeistof, 0,1 ml: 2 TE of 5 TE tuberculine PPD RT23

Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tuberculose, tuberculine- of Mantoux-test op besmetting met tuberculose-bacterie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hierover zijn geen gegevens.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel mag tijdens de zwangerschap worden toegepast als Mantoux-test op tbc.

Borstvoeding

Dit middel mag tijdens de periode van borstvoeding worden toegepast als Mantoux-test op tbc.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork├│men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Hierover zijn geen gegevens bekend.
Dit medicijn heeft zeer waarschijnlijk geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Als 3-5 dagen na inspuiting onder de huid (= subcutaan) een zogenaamde kwaddel (= induratie) van ca. 1 cm doorsnede of groter ontstaat (= 'positieve Mantoux-reactie') is zeer waarschijnlijk sprake van besmetting met Mycobacterium tuberculosis (= tuberculose = tbc).
Als de kwaddel kleiner is, is waarschijnlijk sprake van een negatieve Mantoux-reactie.

Bijwerkingen

Injectieplaats: blaasjes en weefselafsterving (= necrose)

Koorts, lichte

Lymfeknobbels

Wisselwerkingen

Kanker

Sarcoïdosis

Virus-infecties, zoals mazelen, rode hond, griep, AIDS, etc. (verminderde gevoeligheid van de Mantoux-test)

Virus-vaccins, levende, zoals bof, mazelen en rode hond

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de koelkast bij 2-8oC (niet in vriesvak!)

De houdbaarheid van een gesloten is maximaal 18 maanden miet bewaard bij bij 2-8oC.

De inhoud van een geopende flacon mag niet langer dan 24 vanaf openen worden gebruikt.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Als 3-5 dagen na inspuiting onder de huid (= subcutaan) een zogenaamde kwaddel (= induratie) van ca. 1 cm doorsnede of groter ontstaat (= 'positieve Mantoux-reactie') is zeer waarschijnlijk sprake van besmetting met Mycobacterium tuberculosis (= tuberculose = tbc).
Als de kwaddel kleiner is, is waarschijnlijk sprake van een negatieve Mantoux-reactie.

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

(Huis)arts of apotheker

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017