Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 108010
RVG 108015

Werkzame stof

Esomeprazol

Geneesmiddelgroep

Protonpomp-remmers

Samenstelling

Tabletten: 20 mg en 40 mg esomeprazol (als magnesium-trihydraat)

Fabrikant/Leverancier

Specifar S.A.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling maag-/darm-zweren (= ulcus pepticum), bij infectie met Helicobacter pylori

Slokdarm-aandoeningen t.g.v. terugvloeiing van actief maagsap in de slokdarm (= reflux oesofagitis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen (= benzimidazolen)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen over.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en/of slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de zogenaamde 'protonpomp' van de maagwand. Hierdoor neemt productie en afgifte van maagzuur door de maagwand af. Als gevolg daarvan verminderen of verdwijnen de klachten van overmatige zuurproductie en/of kan een maagdarmzweer of -ontsteking genezen.

Bijwerkingen

Buikpijn

Diarree

Hoofdpijn

Misselijkheid

Verstopping

Winderigheid (= flatulentie)

Mogelijke bijwerkingen ( waargenomen na gebruik van andere \'zuurremmers\') o.a.

Agressie

Bloedafwijkingen

Borstvorming (= gynaecomastie)

Gewrichtspijn (= artralgie)

Haaruitval (= alopecia)

Huidafwijkingen, bepaalde (o.a. lichtovergevoeligheid, roodheid en zwelling

Leverziekten, o.a. geelzucht (= icterus)

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Neerslachtigheid

Ongemak, gevoel van

Opwinding

Overgevoeligheidsreacties, bepaalde

Schimmel-infectie van het maagdarm-kanaal

Slaperigheid

Slapeloosheid

Smaakstoornissen

Spierpijn (= myalgie)

Spierzwakte (= myasthenia)

Tintelingen

Verwarring, voorbijgaande

Vochtophoping in armen en benen ( = perifeer oedeem)

Waanvoorstellingen

Wazig zien

Zweten, overmatig

Wisselwerkingen

Cisapride (= Prepulsid®)

Medicijnen waarvan de opname (= resorptie) door de maag en/of darm afhankelijk is van de zuurgraad (= pH) van het maag- en/of darmsap, zoals itraconazol (= Trisporal®)en ketoconazol (= Nizoral® )

Medicijnen die worden afgebroken door het enzym CYP 2C19, zoals citalopram (= Cipramil®), clomipramine (= Anafranil®), diazepam (= Stesolid®, Valium<®), fenytoïne (= Diphantoïne®,Epanutin® en imipramine (= Tofranil®

Medicijnen die worden afgebroken door het enzym 3A4, zoals claritromycine (= Klacid®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten vóór, tijdens of ná de maaltijd heel innemen met water (bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag).

De tabletten niet kauwen of fijnmalen .

Als u een tablet vergeten bent, kunt u die op dezelfde dag alsnog innemen en de volgende dag gewoon doorgaan met het gebruik.

Als u een tablet vergeten bent en dat pas de volgende dag in de gaten krijgt, hoeft u de vergeten tablet niet meer in te halen.

Als u voor de behandeling van maagdarm-zweren naast dit middel ook een antibioticum voorgeschreven krijgt, lees dan ook de bijsluiter van het antibioticum.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Raadpleeg uw arts over het verdere gebruik van dit medicijn bij:- ernstige lever- of nieraandoeningen- slikproblemen- vaak overgeven (met of zonder bloed)- abnormale, dunne, zwarte ontlasting- onbedoeld snel gewichtsverlies- verandering van de aard van de klachten tijdens 'wanneer-nodig-gebruik' (= 'on demand'-gebruik).- fructose-intolerantie, glucose-galactose-malabsorptie (= slechte absorptie van glucose en galactose) en/of sucrase-isomaltase-insufficiëntie (= tekort aan sucrase en isomaltase).

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar, maar wordt niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Raadpleeg uw arts over het verdere gebruik van dit medicijn bij:- ernstige lever- of nieraandoeningen- slikproblemen- vaak overgeven (met of zonder bloed)- abnormale, dunne, zwarte ontlasting- onbedoeld snel gewichtsverlies- verandering van de aard van de klachten tijdens 'wanneer-nodig-gebruik' (= 'on demand'-gebruik).- fructose-intolerantie, glucose-galactose-malabsorptie (= slechte absorptie van glucose en galactose) en/of sucrase-isomaltase-insufficiëntie (= tekort aan sucrase en isomaltase).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017