Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 21815-8

Werkzame stof

Rizatriptan

Geneesmiddelgroep

Middelen bij migraine-aanval: triptanen

Samenstelling

Smelttabletten: 5 mg of 10 mg rizatriptan per smelttablet (bevatten fenylalanine)

Tabletten: 5 mg of 10 mg rizatriptan per tablet

Fabrikant/Leverancier

Maxalt®: Merck, Sharp & Dohme BV (MSD)

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 108401//21818

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 29836//21818
RVG 103688//21815
RVG 103692//21816
RVG 105211//21818
RVG 108345//21818
RVG 108627//21818
RVG 108861//21816
RVG 109351//21816

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 31641//21818

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Migraine, acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine-aanvallen met en zonder aura

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Angina pectoris, ook indien eerder doorgemaakt

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), matige tot ernstige

Ergotamine, niet gelijktijdig gebruiken

Hart, slechte doorbloeding (= ischemische hartaandoeningen), ook indien eerder doorgemaakt

Hartinfarct (= myocardinfarct), ook indien eerder doorgemaakt

Hersenbloeding of -bloedvatvernauwing (CVA en TIA), ook indien eerder doorgemaakt

Kinderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Ouderen (tenzij de arts anders voorschrijft)

Prinzmetal-angina, ook indien eerder doorgemaakt

Propranolol (= Inderal®)

Vaataandoeningen in lichaam (= perifeer), hart (= coronair) of hersenen (= cerebraal), ook indien eerder doorgemaakt

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bloedvaten die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine.

De werking begint na 30-60 minuten.

Bijwerkingen

Algemene lichaamszwakte (asthenie)

Bewusteloosheid, plotselinge (= syncope)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Druk of beklemmend gevoel, o.a. in borst en keel

Duizeligheid

Overgevoeligheidsreacties (o.a. huiduitslag en jeuk)

Slaperigheid

Tintelend gevoel

Vermoeidheid

Warmtegevoel, o.a. in borst en keel

Zwaar gevoel

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (= MAO-remmers)

Ergotamine (o.a. Cafergot®, Ercycof®, Ergocofcyclizine, Ergocoffeïne

Geneesmiddelen met dezelfde werking als dit medicijn, zoals almotriptan (= Almogran®), sumatriptan (= Imigran®), naratriptan (= Naramig®, eletriptan (= Relpax®) en zolmitriptan (Zomig®)

Moclobemide (= Aurorix®)

Propranolol (= Inderal®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Bij de eerste voortekenen van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval volgens voorschrift gebruiken.

De tabletten heel innemen met water.

De smelttabletten hoeven niet met water te worden ingenomen.

Tussen het innemen van twee tabletten moet tenminste 2 uur worden gewacht.

Per 24 uur mag maximaal 24 mg rizatriptan worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van een medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van een medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of andere problemen met het gebruik heeft, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Bespreek uw ervaringen en problemen met dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De smelttabletten bevatten fenylalanine als zoetstof.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017