Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Levend verwakt bof-virus, levend verwakt mazelen-virus en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus)

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof (1 dosis + oplosmiddel): levend verwakt bof-virus van de Jeryl-Lynn-stam, levend verwakt mazelen-virus van de Moraten-stam en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus) van de Wistar RA 27/3-stam (bevat gelatine sorbitol en gelatine als stabilisatoren

Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bof (= parotitis), actieve immunisatie (= bescherming) tegen infectie met bof-virus

Mazelen (= morbilli), actieve immunisatie tegen infectie met mazelen-virus

Rode hond (= rubella), actieve immunisatie van kinderen ouder dan 14 maanden (soms ook kinderen van 6-14 maanden) en volwassenen tegen infectie met het rode hond-virus

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweersysteem (= immuunsysteem), verstoord of verzwakt (= immuun-deficiëntie), zoals tijdens de incubatieperiode van infectieziekten en HIV- of AIDS-patiënten met immuun-deficiëntie

Bloed- en bloedplasma-infusies: niet binnen 3 maanden dit vaccin gebruiken

Corticosteroïden; niet combineren met dit vaccin

Immunoglobulinen; niet binnen 3 maanden dit vaccin gebruiken

Infecties, acute, met koorts

Medicijnen tegen kanker (= oncolytica, cytostatica, 'chemokuur'), niet combineren met dit vaccin

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Bij vruchtbare vrouwen moet voorafgaande aan de vaccinatie (= inenting) zwangerschap worden uitgesloten .

De eerste 3 maanden ná vaccinatie moet zwangerschap worden voorkómen.

Borstvoeding

Geen borstvoeding geven na injectie met dit middel (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat levend verwakt bof-virus, levend verwakt mazelen-virus en levend verzwakt rode hond-virus (= rubella-virus), die de productie van antistoffen tegen zichzelf stimuleren (= actieve immunisatie).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Gewrichtsaandoeningen, bij vrouwen

Injectieplaats: branderig en/of stekend gevoel

Koorts met spierschokken (= febriele convulsies), bij kinderen die met koorts op de inenting (= vaccinatie) reageren

Koorts en rode huidvlekken (erytheem), ca. 5-12 dagen na injectie

Lymfeklier-vergroting in hals en oksels

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige onder de huid (= subcutaan) toegediend (bij voorkeur in de bovenarm).

Gebruikelijke dosering: 1e vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden: 0,5 ml onder de huid van de bovenarm; (2) 2e vaccinatie op ca. 9-jarige leeftijd.

Kinderen die vóór de leeftijd van 12 maanden zijn ingeënt (= gevaccineerd) met dit vaccin moeten na 14 maanden opnieuw worden ingeënt.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van BMR-Vaccin RIVM®

Bijzonderheden

De injectie bevat gelatine en sorbitol als stabilisatoren.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017