Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1997

Werkzame stof

Menselijke (= humane) antilichamen (= immunoglobulinen) tegen cytomegalo-virus (= CMV)

Geneesmiddelgroep

Hoofdgroep: middelen bij infectieziekten

Subgroep: immunoglobulinen

Samenstelling

Injectievloeistof, ampullen 10 ml en 20 ml of flacon 50 ml: 50 eenheden (= E) menselijke (= humane) antilichamen (= immunoglobulinen) tegen cytomegalo-virus (= CMV) per ml

Fabrikant/Leverancier

Biotest Seralc NV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Cytomegalovirus-infectie , bescherming (= profylaxe) tegen mogelijke verschijnselen (= manifestaties) van infectie met cytomegalovirus (= CMV) tijdens onderdrukking van de afstotingsreacties (= immunosuppressieve therapie) na transplantaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Onverdraagbaarheid (= intolerantie) voor vergelijkbare immunoglobulinen (= homologe immunoglobulinen), vooral bij een IgA-tekort (= IgA-deficiëntie) waarbij antistoffen (= immunoglobulinen) tegen anti-IgA zijn aangetoond.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Immunoglobulinen gaan over in de moedermelk en leveren zo een bijdrage aan de overdracht van beschermende anti-stoffen van de moeder naar de zuigeling.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat menselijke (= humane) antistoffen (= immunoglobulinen) die cytomegalo-virussen (= CMV) kunnen neutraliseren.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Braken

Gewrichtspijn (= artralgie)

Koorts

Misselijkheid

Rillingen

Rugpijn, lichte

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakte, levende micro-organismen, zoals bof-, mazelen-, rode hond- (= rubella) en waterpokken- (= varicella) vaccins

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit middel zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Megalotect®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Bijsluiters

Megalotect
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017