Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/767/001/-007 (Nimenrix®)

EU/1/10/614/001 (Menveo®)

Werkzame stof

Gezuiverde, antigene polysacchariden van Neisseria meningitidis types type A, C, W135 en Y (= een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken)

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof 50 microg/ml; flacon + wegwerpspuit 0,5 ml met solvens. Bevat oligosaccharide van meningokokkengroep A 10 microg, -groep C 5 microgr, -groep W135 5 microg en -groep Y 5 microg.

Fabrikant/Leverancier

Novartis BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hersenvlies-ontsteking (= cerebrospinale meningitis)

Actieve immunisatie van adolescenten (¡Ý 11 jaar) en volwassenen die het risico lopen om blootgesteld te worden aan Neisseria meningitidis-groepen A, C, W135 en Y, om een invasieve aandoening te voorkomen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 11 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed vast te stellen.

Dit vaccin niet toepassen de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat stimuleert de aanmaak van natuurlijke antistoffen tegen Neisseria meningitidis type A, C, W135 en Y.

De beschermende werking begint gewoonlijk na ca. 10 dagen en duurt ca. 3 jaar.

Bijwerkingen

Allergische reacties (zelden)

Injectieplaats: o.a. roodheid, zwelling, pijn

Overgevoeligheidsreacties

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige toegediend in een spier (= intramusculair) van bijv. arm of achterkant van de dij.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017