Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

Avandamet®: 2003

Werkzame stof

Rosiglitazon en metformine

Geneesmiddelgroep

Orale bloedsuiker-verlagende middelen (= orale anti-diabetica)

Samenstelling

Avandamet®: omhulde tabletten: 2 mg rosiglitazon-maleaat en 500 mg metformine-hydrochloride

NB. Avandamet®-tabletten met 1 mg rosiglitazon-maleaat en 500 mg metformine-hydrochloride zijn momenteel (05-11-04) niet verkrijgbaar in Nederland.

Fabrikant/Leverancier

Avandamet®: GlaxoSmithKline (GSK)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Suikerziekte (= diabetes mellitus) type 2 (= niet-insuline afhankelijk)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen, ernstige

Alcohol, overmatig gebruik

Borstvoeding

Circulatie-stoornissen, ernstige

Contrast-vloeistof voor Rö-foto

Hartfalen of hart-aanval, ook indien voorgeschiedenis met hartfalen (NYHA-graad I-IV) of hart-aanval

Infecties, ernstige

Insuline-gebruik

Keto-acidose (als gevolg van suikerziekte)

Lever-aandoeningen

Nierfunctie-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Uitdroging (= dehydratie)

Pas op!

Lees vóór gebruik eerst de bijsluiter voor informatie over situaties waarin u overleg moet plegen met de (huis)arts alvorens u dit middel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen en bedienen.

Hoe werkt het?

Bij patiënten met diabetes mellitus (= suikerziekte) zijn de weefsels en organen vaak minder gevoelig voor het lichaamseigen insuline. Dit noemt men 'insuline-resistentie'.
Rosiglitazon verbetert de werking van insuline, dat door het lichaam wordt geproduceerd, doordat het de insuline-resistentie van met name lever-, spier- en vetweefsel, vermindert.

Metformine vermindert de opname van glucose in de darm en productie van glucose door de lever en verhoogt de cel-gevoeligheid voor insuline.

Belangrijk

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de gebruikers):
- pijn in de buikstreek (= abdominale pijn)

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers):
- bloedarmoede (= anemie)
- verlaagde bloedglucose-gehalte (= hypo-glykemie)
- maagdarm-klachten: braken, buikpijn, diarree, misselijkheid, winderigheid
- metaalachtige smaak

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers):
- verhoogd bloedglucose-gehalte (= hyper-glykemie)
- verhoogd bloedvet-gehalte (= hyper-lipidemie)
- gewichtstoename
verstopping (= obstipatie)
- plaatselijke vochtophoping (= oedeem)

Zelden (1-10 op de 10.000 gebruikers): zie bijsluiter

Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): zie bijsluiter

Wisselwerkingen

ACE-remmers

Bèta-blokkers

(Gluco)corticosteroïden

Plasmiddelen (= diuretica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Neem de tabletten in via de mond met een glas water. Bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip.

Gebruik de tabletten bij voorkeur tijdens of ná de maaltijd om zo de kans op maagklachten te verkleinen.

Neem een vergeten tablet ruimschoots vóór de volgende maaltijd in. Neem geen dubbele dosis.

Neem bij overdosering contact op met (huis)arts, poli of ziekenhuis (hou de bijsluiter of verpakking bij de hand).

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucosewaarde , d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling van diabetes met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht.

Het duurt ca. één week voordat dit medicijn werkt en ca. 6-8 weken voordat de werking maximaal is. Het is daarom van groot belang dat u dit medicijn nauwkeurig volgens doktersvoorschrift gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen regelmatig met uw arts en/of zorgvelener. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
o Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts, apotheker of zorgbegeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter bij Avandamet®

Bijzonderheden

Gedurende het eerste jaar van de behandeling wordt aanbevolen dat de arts elke 2 maanden een bloedtest afneemt. Dit is om na te gaan of de lever normaal functioneert.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Als dit medicijn in combinatie met bloedsuikerverlagende, van sulfonylureum afgeleide medicijnen wordt gebruikt, kan overmatige daling van de bloedcoglucose-spiegel (= hypoglykemie) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017