Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113277

Werkzame stof

Metoprolol

Geneesmiddelgroep

Beta-blokkers

Samenstelling

Tablet: 100 mg metoprolol-tartraat

Fabrikant/Leverancier

Medcell Pharma B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angina pectoris, stabiele

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hartritmestoornissen (= hart-aritmieën)

Migraine

Hartfalen (= hartinsufficiëntie, hartzwakte, insufficientia cordis)

Hartinfarct, acuut (= acuut myocardinfarct)

Voorkómen van een tweede hartinfarct

Schildklierfunctie, verhoogd (= hyperthyreoïdie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartblok (= AV-block), 2e- en 3e-graads

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Cardiogene shock

Feochromocytoom, onbehandeld

Hartfalen, niet adequaat behandeld

Myocardinfarct, bepaalde typen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

'Sick sinus'-syndroom

Sinusbradycardie, klinisch relevante

Zwangerschap en borstvoeding

Het is nog niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap en/of bevalling niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan nadelige effecten hebben op de zuigeling.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en een verminderd rectie- en concentratievermogen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de zogenaamde bèta-receptoren, o.a. die op het hart. Hierdoor wordt de hartprestatie (= hart-minuut-volume) geremd en neemt het zuurstofgebruik door het hart af (= negatief-inotrope werking). Dit medicijn vertraagt bovendien de AV-prikkelgeleiding over het hart (= anti-aritmische werking) en verlaagt ook de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Bijwerkingen

Ademnood door bronchospasmen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Concentratie- en reactievermogen, verminderd

Depressie

Droge mond

Duizeligheid

Hartfalen

Hartfrequentie, verlaagde (= bradycardie)

Hoofdpijn

Koude en blauwe vingers en tenen (= perifere ischemie)

Leverfunctie-stoornissen

Maagdarm-klachten

Overgevoeligheidsreacties van de huid

Slaapstoornissen

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Alcohol

Calcium-antagonisten, bepaalde

Cimetidine (Tagamet®)

Clonidine (Catapresan®, Dixarit®)

Epinefrine (EpiPen®)

Ergotamine (Cafergot®, Ercycof®)

Floctafenine (= Idalon®)

Hartglycosiden

Hydralazine ((Apresoline®)

Lidocaïne (= Xylocaïne, Xylocard®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de verpakking

Tablet(ten) tijdens of na het ontbijt heel innemen met ruim water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Hartfrequentie-afname, bloeddrukdaling, hartfalen, ademhalingsproblemen(bronchospasmen), spierschokken over hele lichaam (= gegeneraliseerde convulsies), bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017