Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 106099

Werkzame stof

Mifepriston en misoprostol

Geneesmiddelgroep

Anti-hormonen (Mifepriston)

Prostaglandinen (Misoprostol)

Samenstelling

Combinatieverpakking mifepriston 200 mg tablet en misoprostol 4 x 0,2 mg vaginale tabletten mifepriston en misoprostol.

Tabletten Combikit:
- tablet met mifepriston 600 mg (lichtgeel, amandelvormige tablet, met y aan de ene kant en 600 aan de andere kant).
- tablet met misoprostol 400 mcg (witte, ronde, platte tabletten, met ?M400? aan één kant)

Fabrikant/Leverancier

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Abortus provocatus

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als uw zwangerschap niet is bevestigd door gynaecologisch onderzoek,
echoscopie of biologisch onderzoek

Als de eerste dag van uw meest recente menstruatie langer geleden is dan 63 dagen
(bij twijfel kan de arts het stadium van uw zwangerschap controleren door middel van een scan)

Als uw arts een buitenbaarmoederlijke zwangerschap vermoedt (waarbij de vrucht zich dus buiten de baarmoeder bevindt)

Astma, indien ernstig en onbehandeld

Bijnierfunctie, verminderde (= bijnier-insufficiëntie), indien deze reeds lang bestaat (= chronisch)

Porfyrie (= erfelijk gestoorde aanmaak van rode bloedkleurstof)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap buiten de baarmoeder (= extra-uterien)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens normale zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft)

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Mifepriston is een antihormoon dat de effecten van progesteron blokkeert. Progesteron is een hormoon dat nodig is voor het voortzetten van een zwangerschap. Misoprostol is
een prostaglandine, een stof die de baarmoeder krachtiger doet samentrekken om de vrucht te helpen uitdrijven. De twee geneesmiddelen kunnen zo dus een zwangerschap
beëindigen. Ze moeten na elkaar worden gebruikt voor een zo groot mogelijke kans van slagen.

Bijwerkingen

Bloedingen, ernstige

Braken

Samentrekkingen van de baarmoeder of lage buikkrampen in de uren na het
gebruik van misoprostol

Duizeligheid (zelden)

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Glucocorticosteroïden (= 'corticosteroïden'), waaronder ook inhalatie-corticosteroïden

Pijnstillers, bepaalde (prostaglandine-synthetase-remmers, zoals o.a. acetylsalicylzuur (= Aspirine®)

Ketoconazol, itraconazol (worden gebruikt bij de behandeling van
schimmelinfecties)

Sint-janskruid (natuurlijk middel dat wordt gebruikt ter behandeling van lichte
depressies)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt onder begeleiding van een arts toegepast.

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Tijdens uw behandeling met dit medicijn dient u geen grapefruitsap te drinken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen.

Overdosering

Aangezien de behandeling onder toezicht wordt toegediend, is het niet waarschijnlijk dat u meer van dit middel gebruikt dan zou moeten.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017