Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2005

Werkzame stof

Cinacalcet

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen (subgroep: calcimimetica)

Samenstelling

Tabletten, filmomhulde (lichtgroen): 30 mg, 60 mg of 90 mg cinacalcet per tablet

Hulpstoffen:
(1) tablet-kern:
- crospovidon
- magnesium-stearaat
- gepregelatineerd maïszetmeel
- microkristallijne celulose
- povidon
- watervrij collïdaal siliciumdioxide
(2) tablet-omhulsel
- carnaubawas
- drukinkt (bevat schellakglazuur en ijzeroxide-zwart (E 172)
- opadrygroen (bevat FD&C Blue (E 132)glyceroltriacetaat, hypromellose, ijzergoxide-geel (E 172)lactosemonohydraat, titaandioxide (E 171)
- opadry-transparant (bevat hypromellose en macrogol)

Fabrikant/Leverancier

Amgen Europe BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyper-parathyroïdie (= abnormaal grote productie van bijschildklierhormonen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 18 jaar (tenzij de arts anders voorschrijft)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap

Let op!

Informeer vóór gebruik van dit middel de arts over:
- plannen om te stoppen met roken (dit kan de werking van dit middel beïnvloeden)
- eerdere of bestaande medische problemen, inclusief toevallen (stuipen, convulsies)
NB. Informeer onmiddellijk de arts als tijdens het gebruik van dit middel toevallen ontstaan (dit kan wijzen op een abnormaal lage calciumspiegel (hypocalciëmie)
- leverproblemen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Informeer uw arts als u tijdens het gebruik van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding/ geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, coördinatie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert de calcium-receptoren van de bijschildklier. Hierdoor vermindert de productie van bijschildklier-hormonen en worden tevens de calcium- en fosfaat-spiegels in het lichaam onder controle gehouden.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- braken
- misselijkheid
NB. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk mild en van korte duur.

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- duizeligheid
- eetlust, verminderde (anorexie)
- huiduitslag, vluchtige (rash)
- spierpijn (myalgie)
- testosteron-spiegels, verlaagd
- tintelingen, jeuk, kriebels (paresthesie)
- zwakte (asthenie)

Soms (1-10 op de 1.000 gebruikers)

- spijsverteringsstoornissen, waaronder dyspepsie en brandend maagzuur
- toevallen (stuipen, convulsies)

Let op!

Dit middel verlaagt de calcium-spiegel in het bloed. Als de calcium-spiegel te laag wordt kan dat leiden tot verdoofd gevoel, tintelingen rond de mond, spierpijn, spierkramp en toevallen.
NB. Waarschuw in dat geval onmiddellijk uw (huis)arts of apotheker.

Wisselwerkingen

- amitriptyline (Sarotex®, Tryptizol®)
- ciprofloxacine (Ciloxan®, Ciproxin®)
- clomipramide (Anafranil®)
- desipramine
- flecaïnide
- fluvoxamine (Fevarin®)
- itraconazol (Trisporal®)
- ketoconazol (Nizoral®)
- metoprolol (Lopresor®, Selokeen®), indien gebruikt voor hartfalen
- nortriptyline (Nortrilen®)
- propafenon (Rytmonorm®)
- rifampicine (Rifadin®)
- ritonavir (Norvir®)
- telithromycine
- voriconazol (Vfend®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering
- hyper-parathyroïdie: 1 x daags 30 mg
- bijschildklierkanker: 2 x daags 30 mg
NB.
- Zo nodig wordt de dosis op geleide van de bloedwaarden aangepast.
- De maximale dosis bedraagt 180 mg per dag.

De tablet(ten) tijdens of kort na de maaltijd heel innemen (dus niet delen!).

Sla een vergeten tablet over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met de (huis)arts, poli of ziekenhuis.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan zo mogelijk uw ongerustheid wegnemen. De arts kan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of wanneer u geen klachten meer heeft.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan zo nodig de dosering aanpassen of u een ander medicijn voorschrijven.

Vraag uw apotheker om advies als u problemen heeft met de wijze van gebruik .

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Mimpara®

Bijzonderheden

De tabletten bevatten o.a. lactose als hulpstof. Informeer uw arts vóór gebruik van dit middel als u overgevoelig bent voor lactose.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017