Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Minoxidil

Geneesmiddelgroep

Huidmiddelen, restgroep

Samenstelling

Lotion, 60 ml: 20 mg minoxidil per ml lotion

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Haaruitval bij mannen (= alopecia androgenetica)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartaandoeningen

Ogen, beschadigde huid, slijmvliezen

Open vuur (de lotion bevat alcohol en is daarom ontvlambaar)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing

Borstvoeding

Niet van toepassing

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Vanwege de mogelijke bijwerkingen (o.a. duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en neiging tot flauwvallen) is een negatief effect op het reactie- en concentratie vermogen mogelijk. U kunt hiervan hinder ondervinden tijdens dagelijkse werkzaamheden, werken met machines, verkeer en sporten.

Hoe werkt het?

Dit middel heeft een tijdelijke, stimulerende werking op de haargroei. Het effect is na ca. 4 maanden zichtbaar, maar verdwijnt geleidelijk weer bij staken van de behandeling.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Allergische reacties

Contact-huidontsteking (= contact-dermatitis)

Droge huid

Duizeligheid

Flauwvallen, neiging tot

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Hoofdpijn

Huidreacties, zoals branderig gevoel, jeuk, vluchtige uitslag (rash),

Huidschilfering

Huiduitslag (urticaria)

Kortademigheid

Licht gevoel in het hoofd

Oogirritatie

Oorontsteking, vooral uitwendige (= otitis externa)

Overmatige beharing (= hypertrichosis), wanneer op andere plaatsen dan de hoofdhuid aangebracht

Rode huid (= erytheem)

Smaakverandering

Tintelingen

Vochtophoping (= oedeem)

Zenuwontsteking (= neuritis)

Zwakte

Wisselwerkingen

Andere medicijnen met minoxidil als werkzame stof (= Lonnoten®)

Crèmes en zonnebrandcrèmes voor het hoofd niet combineren met dit middel

Guanethidine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Twee maal per dag 1 ml lotion aanbrengen op de kalende hoofdhuid. Deze moet goed droog zijn.

De behandelde hoofdhuid en haar pas na 4 uur bevochtigen.

Niet meer dan 2 ml per dag gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk beslist niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt. Overleg eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg zo nodig uw arts of apotheker als dit zelfzorgmiddel na de voorgeschreven periode geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Minoxidil Lotion

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Sufheid (sedatie) em hart- en vaataandoeningen zoals vochtophoping (waterretentie), bloeddrukdaling (hypotensie) en toename van het hartritme (tachycardie)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017