Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 29328

Werkzame stof

Macrogol 3350 en elektrolyten (kaliumchloride, natriumchloride, natrium-waterstof-carbonaat)

Gneeesmiddelgroep

Osmotisch werkzame laxeermiddelen (= laxantia)

Samenstelling

Poeder in sachet voor orale oplossing: 23,3 mg kalium chloride, 6,65 g macrogol 3350, 175,4 mg natriumchloride, 89,3 mg natriumwaterstofcarbonaat

Hulpstoffen:
- acesulfaam K (E 950)
- citroen-aroma (bevat citroenolie, citroenzuur, dextrine, linette-olie, plantaardige gom)

Fabrikant/Leverancier

Norgine BV

EU-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 100358//32357

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 101421//32357

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 100523//32357
RVG 101960//32357

Eureco-Pharma B.V. (parallel import)
RVG 107079//32357

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verstopping (= obstipatie)

Faecale impactie (zeer ernstige graad van obstipatie, waarbij sprake is van ernstige verstopping)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bedlegerigheid, langdurige

Buikpijn, plotselinge (= acute buik)

Darmbeweeglijkheid (= darmmotiliteit), verminderd

Darmverlamming (= ileus)

Darmvernauwing (= darmobstructie) of -doorboring (= darmperforatie)

Dikke darmontsteking met koorts en zweren (= colitis ulcerosa)

Maagdarmzweren

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen of macrogolen (poly-ethyleenglycol)

Let op!

Dit middel bij niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar (tenzij de arts anders voorschrijft).

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de borstvoeding of tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Macrogol zorgt ervoor dat de hoeveelheid vocht in de darm toeneemt. Hierdoor wordt de darmwerking (= peristaltiek) gunstig beïnvloed en de darmsubstantie genormaliseerd. De elektrolyten voorkómen dat te veel lichaamseigen elektrolyten met de ontlasting verloren gaan.

De laxerende werking begint na 1-2 dagen.

Bijwerkingen

- allergische reacties (zelden)
- buikklachten (= abdominale klachten), waaronder uitrekking van de buik, buikpijn en darmgerommel
- diarree
- misselijkheid
- pijn aan de ingewanden (bij functionele stoornissen)

Let op!

Neem contact op met de (huis)arts of apotheker als zich andere bijwerkingen voordoen.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket of gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke doseringen
(1) Langdurige, steeds terugkerende verstoppigen of voorkomen van ernstige verstoppingen: 1 x gaags 1 sachet (2-6 jaar) of 1 x daags 2 sachets (7-11 jaar)
NB. Geef niet meer dan 4 sachets per dag.
(2) Ernstige en volledige verstoppingen: zie doseringsschema in de bijsluiter.

Bij kinderen met verminderde hart- of nierfunctie gelden aangepaste doseringen (zie ook bijsluiter).

Los het poeder op in een half glas water (ca. 70 ml) onder goed roeren en laat het kind daarna de oplossing opdrinken.
De oplossingen kunnen 24 uur in de koelkast (2-8oC) worden bewaard.

Neem na vergeten van een dosis nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten dosis in dat geval over.

Geef het kind na overdosering grote hoeveelheden vloeistof te dringen (bij voorkeur vruchtensap) en neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, poli of ziekenhuis.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Movicolon® Junior

Bijzonderheden

Dit middel bevat natrium.

Dit middel bevat geen suikers, zoals lactose.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017