Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/10/647/003-004

Werkzame stof

Mycofenolaatmofetil

Geneesmiddelgroep

Immuno-suppressiva (= afweer-onderdrukkende middelen)

Samenstelling

Capsules: 250 mg mycofenolaat-mofetil per capsule

Tabletten: 500 mg mycofenolaat-mofetil per tablet

Fabrikant/Leverancier

Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Immuno-suppressie , onderdrukking van afstotingsreacties na orgaan- en weefseltransplantaties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Spijsverteringsstelsel, ernstige actieve ziekten van

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij de mens is dit middel schadelijk gebleken voor de vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Voorafgaande aan, tijdens en tot 6 weken ná gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat waarschijnlijk over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de weefsel-afstotende activiteit van B- en T-cel-lymfocyten (= immuno-suppressieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademnood

Aderwand-ontsteking, met trombose-risico (= tromboflebitis)

Astma (asthma bronchiale)

Angst

Beenkrampen

Bloedbeeld, afwijkingen, o.a. bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloed, afwijkende laboratoriumwaarden (o.a. verhoogde leverenzym-waarden)

Bloedingen (= hemorragie)

Bloedvergiftigingsverschijnselen (= sepsis, zoals hoge koorts, koude rillingen, ernstige vermoeidheid, bloedingen, shock

Braken

Bronchitis

Depressie

Diarree

Dikke-darmwand-ontsteking (= colitis)

Duizeligheid

Gezichtsvermogen, verzwakt (lui oog, amblyopie)

Hartfalen

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën)

Hoest

Hoofdpijn

Infecties, verhoogde vatbaarheid voor

Koorts

Lymfeklier-gezwellen (= lymfomen) en andere kwaadaardige tumoren, vooral van de huid

Maagdarm-klachten (= gastro-intestinale stoornissen)

Maagwand-ontsteking (= gastritis)

Misselijkheid

Neusverstopping (= rhinitis)

Opwinding (= agitatie)

Overgevoeligheidsreacties

Slapeloosheid

Slokdarm-ontsteking (= oesofagitis)

Spierpijn (= myalgie)

Spierzwakte (= myasthenie)

Stofwisselingsstoornissen

Urineweg-infecties

Verstopping (= obstipatie)

Verwardheid

Vochtophoping, onder de huid (= perifeer oedeem)

Voorhoofdsholte-ontsteking (= sinusitis)

Winderigheid (= flatulentie)

Wisselwerkingen

Aciclovir (= ZoviraMycofenolaat-mofetil Capsules/Tabletten)

Colestyramine (= Questran®)

Maagzuur-neutraliserende medicijnen (= antacida)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Het poeder voor drank tijdens de bereiding niet aanraken of inademen!

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groot risico dat weefsel- of orgaanafstoting plaatsvindt of dat de ziekte die u heeft verergert. Gebruik daarom zonder overleg nooit minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom zonder overleg niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat medicijnen bij gebrek aan vertrouwen in de werking of angst voor bijwerkingen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt, als u last heeft van bijwerkingen of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg altijd eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Er zij geisoleerde gevallen van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) waargenomen.

Het poeder voor infusie bevat tevens polysorbaat 80.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017